تاریخ و ساعت
 
Monday : 14/06/2021

 
     
 
     
 
برنامه هفتگی مجتمع آموزشی عماد به ترتیب پایه به این صورت می‌باشد
پایه ی پیش دبستان
پایه ی اول
پایه ی 2/1
پایه ی 3/1
پایه ی 3/2
پایه ی چهارم
پایه ی 5/1
پایه ی 5/2
پایه ی 6/1
 
پایه ی 6/2
پایه ی هفتم
پایه ی هشتم
پایه ی نهم
 
 
 
 
     
 
     
اوقات شرعی
 


اوقات به افق :
اذان صبح
طلوع خورشید
اذان ظهر
غروب خورشید
اذان مغرب