تصویر گردان
   
 
 

اولین جلسه شورای معلمین سال تحصیلی99-98 (مقطع ابتدایی)
 
تاریخ : 98/05/07
ساعت : 15-13
موضوع : روشهای ارتباط موثر (شناخت تفاوتهای فردی)
 
در این جلسه با حضور مدیریت مجموعه، سرکارخانم زینلی و کارشناس روانشناسی، سرکار خانم حامدی‌فر به موضوع روشهای ارتباط موثر با دانش‌آموزان پرداخته‌شد. با توجه به گستردگی و عمق موضوع در این جلسه به مبحث شناخت تفاوتهای فردی پرداخته شد و ادامه مباحث در جلسات آینده بررسی خواهند شد.