تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97 (پایه چهارم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ارزشیابی ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

97/8/26

قرآن

یادآوری قواعد وقف (( َ ِ ُ )) وقف (( ً ٍ ٌ )) سوره ابراهیم سوره واقعه (آیات 1 تا 26 ) وقف ((ه)) سوره آل عمران ( آیات 102 تا 105 ) حروف مقطعه

یکشنبه

97/8/27

هدیه

دانه ای که نمی خواست بروید- کودکی بر آب ما به مسجد می رویم یک نماز و ده رکوع سخنی که سه بار تکرار شد حرمی با دو گنبد

دوشنبه

97/8/28

علوم

زنگ علوم مخلوط ها انرژی، نیاز هر روز ما انرژی الکتریکی گرما و ماده

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

اعداد و الگو ها کسر ضرب دو عدد دو رقمی محاسبه ی حاصل ضرب محاسبه های تقریبی

چهارشنبه

97/8/30

املاء

آفریدگار زیبایی کوچ پرستوها راز نشانه ها ارزش علم رهایی از قفس

شنبه

97/9/3

نوشتاری

آفریدگار زیبایی کوچ پرستوها راز نشانه ها   روباه و زاغ - ارزش علم رهایی از قفس

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

آفریدگار زیبایی کوچ پرستوها راز نشانه ها روباه و زاغ (بخوان و بیندیش و حکایت و روان خوانی) ارزش علم رهایی از قفس (بخوان و بیندیش- قدم یازدهم) کلمات مترادف هم خانواده درک و دریافت- ( شعر از حفظ )

سه شنبه

97/9/6

اجتماعی

همسایه ما اینجا محله ی ما خرید و فروش در محله نقشه محل ما زندگی در شهر و روستا – جهت های جغرافیایی جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند- نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ نخستین شهرها چگونه به وجود آمده اند؟

چهارشنبه

97/9/7

ارزشیابی شماره 1

فارسی : درس های 1 و 2

ریاضی : فصل 1 و فصل 2 تا ابتدایی تساوی کسرها

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 4

شنبه

97/10/29

قرآن

سوره اسرا (آیات 76 تا 83 ) علامت مد آشنایی با خط قرآن کریم سوره آل عمران (آیات 30 تا 37) آشنایی با علائم وقف سوره بقره (آیات 253 تا 256) سوره هود ( آیات 109 تا 117) – سوره ملک آیات ( 1تا 12)

یکشنبه

97/10/30

هدیه

نماز در کوهستان دیدار دوست کودک شجاع روشن ترین شب روزی برای تمام بچه ها

دوشنبه

97/11/1

علوم

سنگ ها آهن ربا در زندگی آسمان در شب

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

تقسیم اندازه گیری زاویه اندازه گیری زمان – اندازه گیری  طول

چهارشنبه

97/11/3

املاء

آرش کمان گیر مهمان شهر ما باغچه ی اطفال فرمانده دل ها

شنبه

97/11/6

نوشتاری

آرش کمان گیر مهمان شهر ما باغچه ی اطفال فرمانده دل ها

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

آرش کمان گیر (بخوان و حفظ کن : باران) - مهمان شهر ما (بخوان و بیندیش : انتظار مَثَل)- (درس های 8و9 برعهده ی دانش آموزان می باشد) باغچه ی اطفال (بخوان و حفظ کن همای رحمت)- فرمانده دل ها

دوشنبه

97/11/8

اجتماعی

مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند سفری به شهر باستانی همدانی سفر به تخت جمشید (1) و (2)- سفری به شهر باستانی کرمانشاه کوه ها و دشت های زیبا

سه شنبه

97/11/9

ارزشیابی شماره 2

فارسی : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 9

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 8

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

چهارشنبه

97/12/15

ارزشیابی شماره 3

فارسی : درس 6 تا انتهای درس 10

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدا عدد اعشاری

علوم : درس 6 تا انتهای درس 8

مطالعات اجتماعی : درس 10 تا انتهای درس 14

هدیه های آسمان : درس های 9 و 10

قرآن : درس 7 تا انتهای درس 10

یکشنبه

97/12/19

قرآن

وقف (-ً ی) سوره آل عمران (آیات 38 تا 45) داستان حضرت ذکریا و یحیی سوره نمل (آیات 56 تا 63)

دوشنبه

97/12/20

هدیه

خاله نرگس اولین بانوی مسلمان یک ماجرای زیبا اسب طلایی

سه شنبه

97/12/21

علوم

بدن ما (1) بدن ما (2) بی مهره ها

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

عدد مخلوط و عدد اعشاری عمود و موازی

شنبه

97/12/25

املاء

اتفاق ساده لطف حق ادب از که آموختی؟ - شیر و موش

یکشنبه

97/12/26

 

نوشتاری

اتفاق ساده لطف حق ادب از که آموختی؟ - شیر و موش

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

اتفاق ساده- (بخوان بیندیش حکایت ) لطف حق- (بخوان و حفظ کن امید)- ادب از که آموختی؟ - شیر و موش (بخوان و بیندیش مَثَل )

سه شنبه

97/12/28

اجتماعی

آب و هوا نواحی آب و هوایی ایران پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران از محیط زیست مراقبت کنیم

یکشنبه

98/2/22

ارزشیابی شماره 4

فارسی : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

آموزش قرآن : کل کتاب

یکشنبه

98/2/22

قرآن

سوره یوسف (آیات 64 تا 69) سوره عبس (آیات 1 تا 42) سوره اِسرا

دوشنبه

98/2/23

هدیه

آقای بهاری، خانم بهاری چشمان همیشه باز خداجون از تو ممنون

سه شنبه

98/2/24

علوم

گوناگونی گیاهان - زیستگاه

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

چهارضلعی ها (مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ، محیط و مساحت ) آمار و احتمال

شنبه

98/2/28

املاء

پرسشگری مدرسه ی هوشمند

یکشنبه

98/2/29

نوشتاری

پرسشگری مدرسه ی هوشمند

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

پرسشگری (بخوان و حفظ کن : خرد و دانش) مدرسه ی هوشمند ( بخوان و بیندیش : کارت اعتباری مَثَل)

سه شنبه

98/2/31

اجتماعی

نشانه های ملی ما تقویم روزهای مهم