تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96 (پایه چهارم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزیابی

ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

یادآوری قواعد وقف (( َ  ِ   ُ )) –سوره تغابن آیات 1 الی 6- وقف (( ً   ٍ   ٌ )) سوره ابراهیم- وقف ((ـه و ، ـه ی)) – سوره واقعه آیات 1 تا 26 – وقف ((ه))

یکشنبه

96/7/30

هدیه ها

دانه ای که نمی خواست بروید-کودکی بر آب-ما به مسجد می رویم-یک نماز و ده رکوع

دوشنبه

96/8/1

علوم

زنگ علوم – مخلوط ها در زندگی- انرژی ، نیاز هر روز ما-انرژی الکتریکی

سه شنبه

96/8/2

املا

آفریدگار زیبایی – کوچ پرستوها- راز نشانه ها – روباه و زاغ

چهارشنبه

96/8/3

نوشتاری

آفریدگار زیبایی – کوچ پرستوها- راز نشانه ها – روباه و زاغ

شنبه

96/8/6

ریاضی

اعداد الگوها – کسر

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

آفریدگار زیبایی – کوچ پرستوها-راز نشانه ها-روباه و زاغ(بخوان و بیندیش و حکایت و روان خوانی) – ( کلمات مترادف، هم خانواده، درک و دریافت، شعر از حفظ)

دوشنبه

96/8/8

اجتماعی

همسایه ما – اینجا محله ی ما – خرید و فروش در محله – نقشه ی محله ی ما – زندگی در شهر و روستا- جهت های جغرافیایی

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

فارسی : درس های 1 و 2

ریاضی : فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای

((تساوی کسرها))

علوم : درس 1 تا انتهای درس 3

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 4

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 4

دوشنبه

96/9/20

قرآن

سوره آل عمران آیات 102 تا 105 – حروف مقطعه – سوره اسراء آیات 76 تا 83 – علامت مد – آشنایی با خط قرآن کریم- سوره آل عمران آیات 30 تا 37

سه شنبه

96/9/21

هدیه ها

سخنی که سه بار تکرار شد – حرمی با دو گنبد – نماز در کوهستان – دیدار دوست

چهارشنبه

96/9/22

علوم

گرما و ماده – سنگ ها – آهن ربا در زندگی

شنبه

96/9/25

ریاضی

ضرب و تقسیم – اندازه گیری زاویه

یکشنبه

96/9/26

املا

ارزش علم – رهایی از قفس – آرش کمان گیر – مهمان شهر

دوشنبه

96/9/27

نوشتاری

ارزش علم – رهایی از قفس –

آرش کمان گیر – مهمان شهر

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

ارزش علم – رهایی از قفس – آرش کمان گیر – مهمان شهر (بخوان و بیندیش و مثل روان خوانی شود)

چهارشنبه

96/9/29

اجتماعی

جغرافی دانان چگونه محیط های زندگی را مطالعه می کنند؟ نخستین روستاها چگونه به وجود آمده اند؟ نخستین شهرها چگونه به وجود آمده اند؟ مورخان چگونه گذشته را مطالعه می کنند؟ - سفری به شهر باستانی همدان

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

فارسی : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 9

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 8

آموزش قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

یکشنبه

96/11/29

قرآن

سوره بقره آیات 253 تا 256 – سوره هود آیات 109 تا 117 – سوره ملک آیات 1 تا 12 – وقف ((   ً  ی )) – سوره آل عمران

آیات 38 تا 45

سه شنبه

96/12/1

هدیه ها

کودک شجاع – روشن ترین شب –درس یازدهم – روزی برای تمام بچه ها – خاله نرگس – اولین بانوی مسلمان

چهارشنبه

96/12/2

علوم

آسمان در شب – بدن ما (1) – بدن ما (2) – بی مهره ها

شنبه

96/12/5

ریاضی

اندازه گیری زمان – اندازه گیری طول – عدد مخلوط و عدد اعشاری- عمود و موازی

یکشنبه

96/12/6

املا

باغچه اطفال – فرمانده دل ها – اتفاق ساده – لطف حق – ادب از که آموختی؟

یکشنبه

96/12/7

نوشتاری

باغچه اطفال – فرمانده دل ها – اتفاق ساده – لطف حق – ادب از که آموختی؟

 

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

باغچه اطفال – فرمانده دل ها – اتفاق ساده – لطف حق – ادب از که آموختی؟ (درس های 8 و 9 بر عهده دانش آموزان می باشد) بخوان و بیندیش و حکایت روان خوانی شود.

چهارشنبه

96/12/9

اجتماعی

سفری به تخت جمشید (1) و (2) – سفری به شهر باستانی کرمانشاه- کوه ها و دشت های زیبا – آب و هوا – نواحی آب و هوایی ایران – پوشش گیاهی و زندگی جانوری در ایران

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

فارسی : درس 6 تا انتهای درس 10

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای

(( عدد اعشاری))

علوم : درس 6 تا انتهای درس 8

مطالعات اجتماعی: درس 10 تا انتهای

درس 14

هدیه های آسمان : درس های 9 و 10

قرآن : درس 7 تا انتهای درس 10

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

فارسی : درس 9 تا انتهای درس 13

ریاضی : فصل 4 از ابتدای  (اندازه گیری) و فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای چهارضلعی ها

علوم : درس 7 از ابتدای ((چگونه آهن ربا بسازیم)) تا انتهای درس، درس 8 تا انتها

اجتماعی : درس 13 تا انتهای درس 18

هدیه : درس 10 تا انتهای درس 15

قرآن : درس 9 تا انتهای درس 13

شنبه

97/2/8

قرآن

سوره نمل آیات 56 تا 63 – سوره یوسف آیات 64 تا 69 – سوره عبس آیات 1 تا 24

یکشنبه

97/2/9

هدیه ها

یک ماجرای زیبا – اسب طلایی – آقای بهاری – چشمان همیشه باز- خدا جون از تو ممنونم

دوشنبه

97/2/10

علوم

گوناگونی گیاهان – زیستگاه

چهارشنبه

97/2/12

املا

شیر و موش – پرسشگری – مدرسه ی هوشمند

شنبه

97/2/15

ریاضی

چهار ضلعی ها  (مساحت متوازی الاضلاع و مثلث ، محیط و مساحت، آمار و احتمال)

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

شیر و موش – پرسشگری- مدرسه هوشمند

(بخوان و بیندیش و مثل روان خوانی شود)

دوشنبه

97/2/17

اجتماعی

از محیط زیست مراقبت کنیم – نشانه های ملی ما – تقویم- روزهای مهم

سه شنبه

97/2/18

نوشتاری

شیر و موش – پرسشگری – مدرسه ی هوشمند

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

فارسی : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

آموزش قرآن : کل کتاب