تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 99-98  (پایه پنجم)

 

تاریخ

روز

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/08/25

قرآن

از صفحه ی 10 تا آخر صفحه ی 43- قواعد مربوط به وقف بر حرکات-

التقاء ساکنین سوره قمر- الرحمن- اعراف,هود و اسرا

یکشنبه

98/08/26

هدیه

از صفحه ی 6 تا آخر صفحه ی 38 : دسته گلی از آسمان- تنها او-

بانویی که یک سوره ی قرآن به نام اوست- از نوزاد بپرسید- گل صد برگ

دوشنبه

98/08/27

علوم

از صفحه ی 1 تا آخر صفحه ی 34:  زنگ علوم- ماده تغییر می کند-  رنگین کمان- برگی از تاریخ زمین

سه شنبه

98/08/28

ریاضی

از صفحه ی 2 تا آخر صفحه ی  39 : عددنویسی- معرفی میلیارد - جمع و تفریق اعداد مرکب - الگوها - کسرهای بزرگتر از واحد - جمع و تفریق اعداد مخلوط - ضرب و تقسیم کسرها

چهارشنبه

98/08/29

املاء

دروس 1و3و 4: تماشاخانه - رازی و ساخت بیمارستان - بازرگان و پسران

شنبه

98/09/02

نگارش

از صفحه ی 8 تا آخر صفحه ی 26- واژه آموزی- درک متن- تبدیل کردن شعر به قصه- علامت نگارشی- درک مطلب و نوشتن انشاء

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

از صفحه ی 16 تا آخر صفحه ی21 بخوان و حفظ کن,  رقص باد خنده ی گل صفحه ی16 , معنی و روخوانی درس دهم صفحه ی 18 ,

بخوان و بیندیش صفحه ی 21 , حکایت گردکان-  بخوان و حفظ کن خرد رهنمای و خرد دلگشای صفحه ی 32

دوشنبه

98/09/04

اجتماعی

از صفحه ی 2 تا آخر صفحه ی 31- من با دیگران ارتباط برقرار 

 میکنم - احساسات ما - همدلی با دیگران - من عضو گروه هستم -

جمعیت ایران و منابع آب ایران

شنبه

98/10/28

قرآن

از صفحه ی 44 تا آخر صفحه ی51- سوره نساء- حروف مقطعه و مد-

سوره بقره

یکشنبه

98/10/29

هدیه

از صفحه ی 39 تا آخر صفحه ی 65 : مال مردم- رنگین کمان جمعه- 

دو نامه- یک جهان جشن

دوشنبه

98/10/30

علوم

از صفحه ی 35 تا آخر صفحه ی 60 : حرکت بدن- چه خبر (1) و (2)

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

از صفحه ی 40 تا آخر صفحه ی 64 : ضرب های اعداد مخلوط- نسبت-  نسبت های مساوی و تناسب

چهارشنبه

98/11/02

املاء

دروس ششم, هشتم و نهم- سرود ملی- دفاع از میهن و نام آورران دیروز,امروز,فردا

شنبه

98/11/05

نگارش

از صفحه ی36 تا آخر صفحه ی 53: معنای ابیات-گسترش دادن جملات- پیدا کردن مفعول- ترتیب درست نوشتن جملات-تصویر خوانی

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

از صفحه ی42 تا آخر صفحه ی 76:76 معنی درس چنار و کدوبن, بخوان و بیندیش گلدان خالی ,حکایت , بخوان و حفظ کن ای ایران و . . .

دوشنبه

98/11/07

اجتماعی

از صفحه ی 32 تا آخر  صفحه ی 65 , نواحی صنعتی مهم ایران ,  

 راه ها و حمل ونقل (1)و(2)و کشور ما چگونه اداره می شود.

چهارشنبه

98/12/14

قرآن

از صفحه ی 51 تا آخر صفحه ی 85 : سوره رعد, نحل, انفال

شنبه

98/12/17

هدیه

از صفحه ی 66 تا آخر صفحه ی 93 : در ساحل دجله, سرو سربلند سامرا, خورشید پشت ابر,کوچک های بزرگ

دو شنبه

98/12/19

علوم

از صفحه ی 61 تا آخر صفحهی 84 کارها آسان می شود (1) و(2)

خاک با ارزش

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

از صفحه ی61 تا آخر صفحه ی105- تقارن محوری - مرکزی - زاویه و نیمساز -چند ضلعی ها و مجموع زاویه های آن ها - عددهای اعشاری جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری

چهارشنبه

98/12/21

املاء

دروس دهم و یازدهم و سیزدهم : نام نیکو,نقش خردمندان , روزی که باران می بارید

شنبه

98/12/24

نگارش

از صفحه ی54 تا آخر صفحه ی 71 ,درک مطلب ,ترکیب کردن کلمات با هم, علامت نگارشی, گزارش نویسی ,تصویر خوانی, مرتب کردن کلمات

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

از صفحه ی 91 تا آخر صفحه ی104 بخوان و بیندیش, حکایت, بخوان و حفظ کن بال در بال پرستو های خوب

دوشنبه

98/12/26

اجتماعی

از صفحه ی 66 تا آخر صفحه ی  97 : حرکت های زمین, زندگی در نواحی مختلف جهان, بازگشت از سفر حج, مدینه شهر پیامبر

سفر به کربلای (1) و (2)

دوشنبه

99/02/22

قرآن

از صفحه ی 86 تا آخر صفحه ی 104, سوره شعرا, انبیاء

سه شنبه

99/02/23

هدیه

از صفحه ی 94 تا آخر صفحه ی 120 ,بزرگ مرد تاریخ  ,

بهمن همیشه بهار, روزنامه های دیواری , این ها و آن ها

چهارشنبه

99/02/24

علوم

از صفحه ی 85 تا آخر 98 -بکارید و بخورید- از ریشه تا برگ

شنبه

99/02/27

ریاضی

از صفحه ی 106 تا آخرصفحه ی 138 مساحت لوزی -ذوزنقه- محیط دایره -حجم گنجایش- جمع آوری و نمایش داده ها-  میانگین و احتمال

یکشنبه

99/02/28

املاء

درس 14 و 16- شجاعت- وقتی بوعلی کوچک بود

دوشنبه

99/02/29

نگارش

از صفحه ی 72 تا آخر صفحه 91: درک متن ,درک مطلب ,جمله سازی ,مرتب کردن جملات ,تبدیل کردن شعر به قصه ,تصویر خوانی,جمله سازی

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

از صفحه ی 114 تا آخر صفحه 138,معنی و روان خوانی درس 15,

بخوان و بیندیش ,حکایت صفحه ی120,بخوان و حفظ کن چشمه و سنگ ,معنی و روان خوانی درس 17,بخوان و بیندیش صفحه 134,حکایت صفحه ی 138

چهارشنبه

99/02/31

اجتماعی

از صفحه ی 98 تا آخر صفحه ی 111 ایرانیان مسلمانان حکومت تشکیل می دهند.وزیران کاردان شهرهای آباد ,کشورگشایان بی رحم و بازسازی ویرانه ها