تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400 (پایه پنجم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

 

موارد ارزیابی

شنبه

1400/7/10

ارزشیابی ورودی کلیه آموخته‌های سال گذشته

 

یکشنبه

1400/8/23

 

قرآن

  از صفحه‌ی1 تا آخر صفحه‌ی 25

(قواعد مربوط به وقف بر حرکات-

التقاء ساکنین سوره اسرا، الرحمن، اعراف)

 

دوشنبه

1400/8/24

هدیه

از صفحه‌ی 8 تا آخر صفحه‌ی 41( دسته گلی از آسمان- تنها او- بانویی که یک سوره‌ی قرآن به نام اوست- از نوزاد بپرسید - گل صد برگ)

 

سه شنبه

1400/8/25

 

املا

دروس 3،1و4 ( تماشاخانه - رازی و ساخت بیمارستان - بازرگان و پسران)

چهار شنبه

1400/8/26

علوم

از صفحه‌ی 1 تا آخر صفحه‌ی 34: زنگ علوم - ماده تغییر می‌کند- رنگین کمان-

شنبه

1400/8/29

 

ریاضی

 

از صفحه‌ی 2 تا آخر صفحه‌ی 39 ( عددنویسی - معرفی میلیارد - جمع و تفریق اعداد مرکب - الگوها - کسرهای بزرگتر از واحد - جمع و تفریق اعداد مخلوط )

یکشنبه

1400/8/30

خوانداری

از اول درس1 تا آخر درس4 (صفحه 8 تا آخر صفحه 38)

 

دوشنبه

1400/9/1

 

اجتماعی

 

از صفحه‌ی 2 تا آخر صفحه‌ی 31(من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم

احساسات ما - همدلی با دیگران - من عضو گروه هستم -جمعیت ایران و منابع آب ایران)

 

سه شنبه

1400/9/2

 

نگارش

 

از صفحه‌ی 8 تا آخر صفحه‌ی 26(واژه‌آموزی- درک متن- تبدیل کردن شعر به قصه- علامت نگارشی-  درک مطلب و انشا نویسی)

شنبه

1400/9/6

آزمون پیشرفت تحصیلی شماره(1)

فارسی : درس 1 و 2

ریاضی : فصل 1 و 2 تا ابتدای

(جمع و تفریق عددهای مخلوط)

علوم : درس 1 و 2 و درس 3 تا ابتدای (ذره بین)

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

هدیه‌های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

شنبه

1400/11/2

 

قرآن

از صفحه‌ی 26 تا آخر صفحه‌ی51

(سوره هود- سوره انعام- سوره نساء و مائده)

یکشنبه

1400/11/3

هدیه

از صفحه‌ی 42 تا آخر صفحه‌ی 71 (مال مردم- رنگین‌کمان جمعه-  دو نامه- یک جهان جشن)

دوشنبه

1400/11/4

 

علوم

از صفحه‌ی 25 تا آخر صفحه‌ی 78 ( برگی از تاریخ زمین- حرکت بدن- چه خبر (1) و (2))

سه شنبه

1400/11/5

 

املا

دروس 6، 8 و 9 (سرود ملی-

دفاع از میهن - نام‌آوران دیروز، امروز، فردا)

چهار شنبه

1400/11/6

 

اجتماعی

 

از صفحه‌ی 32 تا آخر صفحه‌ی 65 ( نواحی صنعتی مهم ایران ، راه‌ها و حمل‌ونقل (1)و(2)و کشور ما چگونه اداره می‌شود؟-کشورهای همسایه (1)و(2))

شنبه

1400/11/9

ریاضی

از صفحه‌ی 22 تا آخر صفحه‌ی (کسرهای بزرگتر از واحد- جمع و تفریق اعداد مخلوط- ضرب و تقسیم کسرها- ضرب اعداد مخلوط نسبت- نسبت های مساوی تناسب- درصد)

 

یکشنبه

1400/11/10

 

خوانداری

از اول درس 5تا آخر درس 9 (صفحه39تا آخر صفحه76)

 

دوشنبه

1400/11/11

 

 

نگارش

 

از صفحه‌ی27 تا آخر صفحه‌ی 52: معنی شعر - گسترش جمله - پیدا کردن نهاد فاعل،مفعول و فعل- ترتیب جملات و تصویرخوانی)

 

سه شنبه

1400/11/12

 

آزمون پیشرفت تحصیلی شماره(2)

فارسی : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 9

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

 

 

چهار‌شنبه

1400/12/11

آزمون پیشرفت

تحصیلی شماره(3)

 

فارسی : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای (جمع عددهای اعشاری)

علوم : درس 6و7

مطالعات اجتماعی :درس 10 تا انتهای درس 15

هدیه‌های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 10

قرآن : درس 7و 8

یکشنبه

1400/12/15

 

قرآن

از صفحه‌ی 52 تا آخر صفحه‌ی 77 (سوره رعد و ابراهیم،سوره نحل، سوره بقره)

 

دوشنبه

1400/12/16

 

هدیه

از صفحه‌ی 72 تا آخر صفحه‌ی 93 ( در ساحل دجله، سرو سربلند سامرا، خورشید پشت ابر،کوچک های بزرگ)

سه شنبه

1400/12/17

 

املا

دروس 10 و 11 و 13( نام نیکو- نقش خردمندان - روزی که باران می‌بارید)

چهار شنبه

1400/12/18

 

علوم

از صفحه‌ی 63 تا آخر صفحه‌ی 88 (کارها آسان می شود (1) و (2)- خاک با ارزش)

شنبه

1400/12/21

 

ریاضی

 

 

 

از صفحه‌ی68 تا آخر صفحه‌ی 103(تقارن محوری و مرکزی - زاویه و نیمساز-چند ضلعی‌ها و مجموع زاویه‌های آن‌ها - عددهای اعشاری - جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری)

یکشنبه

1400/12/22

 

اجتماعی

 

از صفحه‌ی 66 تا آخر صفحه‌ی 95 (حرکت‌های زمین- زندگی در نواحی مختلف جهان - بازگشت از سفر حج  - مدینه شهر پیامبر- سفر به کربلای (1) و (2))

دوشنبه

1400/12/23

 

نگارش

 

از صفحه‌ی54 تا آخر صفحه‌ی 72(درک مطلب - ترکیب کردن واژگان- علائم نگارشی - گزارش نویسی- تصویرخوانی و جمله سازی)

سه شنبه

1400/12/24

 

خوانداری

 

از صفحه‌ی 78 تا آخر صفحه‌ی103

یکشنبه

1401/2/18

 

قرآن

از صفحه‌ی 77 تا آخر صفحه‌ی 103                                                                     (سوره انفال،سوره شعرا،سوره انبیاء)

یکشنبه

1401/2/19

هدیه

از صفحه‌ی 99 تا آخر صفحه‌ی 127( بزرگ مرد تاریخ- بهمن همیشه بهار- روزنامه‌های دیواری- این‌ها و آن‌ها)

سه شنبه

1401/2/20

 

علوم

از صفحه‌ی 79 تا آخر صفحه‌ی 104( بکارید و بخورید خاک با ارزش- از ریشه تا برگ)

چهارشنبه

1401/2/21

 

اجتماعی

 

از صفحه‌ی 98 تا آخر صفحه‌ی 111 (ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می‌دهند-وزیران کاردان، شهرهای آباد -کشورگشایان بی‌رحم- بازسازی ویرانه ها)

شنبه

1401/2/24

 

ریاضی

 

 

از صفحه‌ی 106 تا آخرصفحه‌ی 139(مساحت لوزی و ذوزنقه- محیط دایره- حجم وگنجایش جمع‌آوری و نمایش داده‌ها میانگین - احتمال)

یکشنبه

1401/2/25

املا

 

درس 14و 16( شجاعت-وقتی بوعلی کودک بود)

 

دوشنبه

1401/2/26

 

نگارش

 

از صفحه‌ی 73 تا آخر صفحه‌ی 96 (درک متن-درک مطلب- ترکیب کردن واژگان-علائم نگارشی- تبدیل شعر به قصه- تصویرخوانی- جمله سازی)

سه شنبه

1401/2/27

خوانداری

 

از اول درس 14 تا آخر درس 17 (صفحه106 تا آخر صفحه140)

 

چهارشنبه

1401/2/28

آزمون پیشرفت

تحصیلی شماره(4)

فارسی : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

قرآن : کل کتاب