تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96 (پایه پنجم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزیابی

ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

صفحه 1 تا آخر صفحه 25

یادآوری- سوره اسراء – سوره قمر- سوره الرحمن- سوره اعراف (کلیه پیام های قرآن حفظ شود)-انس با قرآن

یکشنبه

96/7/30

هدیه ها

صفحه 8 تا آخر صفحه 23 – دسته گلی از آسمان – تنها او – بانویی که یک سوره از قرآن کریم به نام اوست- دروس 1 تا آخر درس 3

دوشنبه

96/8/1

علوم

از صفحه 2 تا آخر صفحه 24 – زنگ علوم – ماده تغییر می کند- رنگین کمان

سه شنبه

96/8/2

املا

تماشاخانه – رازی و ساخت بیمارستان- بازرگان و پسران

چهارشنبه

96/8/3

نوشتاری

صفحه 8 تا آخر صفحه 26 – واژه آموزی- درک متن-تبدیل کردن شعر به قصه – علامت نگارشی-درک مطلب- نوشتن انشاء

شنبه

96/8/6

ریاضی

از صفحه 1 تا آخر صفحه 26 – فصل اول شامل عدد نویسی تا آخر میلیارد – جمع و تفریق اعداد مرکب-الگوهای کوتاه از فصل دوم مقایسه ی کسرها

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

درس اول روخوانی متن-حفظ شعر رقص باد، خنده گل- روخوانی و درک و معنی درس دوم (فضل خدا) – روان خوانی بخوان و بیندیش راز گل سرخ و حکایت درخت گردکان- خرد رهنما و خرد دلگشای- روانخوانی بازرگان و پسران از صفحه 10 تا آخر صفحه 38

دوشنبه

96/8/8

اجتماعی

از صفحه 2 تا آخر صفحه 21 – من با دیگران ارتباط برقرار می کنم- احساسات ما- همدلی با دیگران- من عضو گروه هستم

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

فارسی : درس های 1 و 2

ریاضی : فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای (جمع و تفریق عددهای مخلوط)

علوم : درس های 1 و 2 و درس 3 تا ابتدای (ذره بین)

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

دوشنبه

96/9/20

قرآن

از صفحه 26 تا آخر صفحه 61 – سوره هود-یادآوری وقف (ه - ـه) –سوره اسراء – سوره نساء – سوره بقره ، مائده – یادآوری حروف مقطعه انس با قرآن- پیام های قرآنی حفظ شود

سه شنبه

96/9/21

هدیه ها

از صفحه 24 تا آخر صفحه 57 – از نوزاد پرسید – گل صد برگ – مال مردم – رنگین کمان جمعه- دو نامه

چهارشنبه

96/9/22

علوم

از صفحه 25 تا آخر صفحه 60 – برگی از تاریخ زمین- حرکت بدن- چه خبر (1) – چه خبر (2)

شنبه

96/9/25

ریاضی

از صفحه 27 تا آخر صفحه 67 – جمع و تفریق عددهای مخلوط – ضرب کسرها و تقسیم کسرها و ضرب های اعداد مخلوط –

نسبت های مساوی- درصد

یکشنبه

96/9/26

املا

از صفحه 48 تا آخر صفحه 75 – سرود ملی – دفاع از میهن – نام آوران دیروز، امروز ، فردا

دوشنبه

96/9/27

نوشتاری

از صفحه 36 تا آخر صفحه 53 – معنای ابیات – گسترش دادن جملات-پیدا کردن مفعول – درک متن – تصویر خوانی- ترتیب درست نوشتن جملات

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

از صفحه 39 تا صفحه 77 – روان خوانی درس  چنار و کدوبن-بخوان بنویس گلدان خالی-حکایت-روان خوانی سرود ملی – بخوان و حفظ کن – شعر سرای امید

چهارشنبه

96/9/29

اجتماعی

صفحه 22 تا آخر صفحه 55 – جمعیت ایران – منایع آب ایران – نواحی صنعتی مهم ایران – راه حل های حمل و نقل (1) و (2) – کشور ما چگونه اداره می شود.

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

فارسی : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 9

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

یکشنبه

96/11/29

قرآن

از صفحه 62 تا آخر صفحه 85 – سوره رعد – سوره ابراهیم – سوره نحل – سوره انفال- وقف بر ((  ً  ا ، ً ی)) یادآوری مد – پیام های قرآنی و انس با قرآن  حفظ شود.

سه شنبه

96/12/1

هدیه ها

از صفحه 58 تا آخر صفحه 93 – یک جهان جشن – در ساحل دجله- سرو سربلند سامرا – خورشید پشت ابر- کوچک های بزرگ

چهارشنبه

96/12/2

علوم

صفحه 61 تا آخر صفحه 84 – کارها آسان می شود (1) و (2) – خاک با ارزش

شنبه

96/12/5

ریاضی

از صفحه 68 تا آخر صفحه 105 – فصل چهار  – فصل پنجم: تقارن مرکزی و محوری – زاویه نیمساز و چند ضلعی ها و جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری

یکشنبه

96/12/6

املا

صفحه 76 تا صفحه 110 – نام نیکو – نقش خردمندان –

روزی که باران می بارید

دوشنبه

96/12/7

نوشتاری

از صفحه 54 تا 71 – درک مطلب – ترکیب کردن کلمات باهم – علامت نگارشی- املا و دانش زبانی – گزارش نویسی- تصویرخوانی- مرتب کردن کلمات

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

صفحه 76 تا صفحه 110 – روان خوانی درس نام نیکو – نقش خردمندان – بخوان و بیندیش فردوسی – بخوان و حفظ کن بال در بال پرستو ها

چهارشنبه

96/12/9

اجتماعی

از صفحه 66 تا آخر صفحه 91 – حرکت های زمین – زندگی در نواحی مختلف جهان- بازگشت از سفر حج- مدینه شهر پیامبر – سفر کربلا (1) و (2)

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

فارسی : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای (جمع عددهای اعشاری)

علوم : درس های 6 و 7

مطالعات اجتماعی : درس 10 تا انتهای درس15

هدیه های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 10

قرآن : درس های 7 و 8

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

فارسی : درس 9 تا انتهای درس 13

ریاضی : فصل 4 از ابتدای (چند ضلعی ها و مجموعه زاویه های آن)

و فصل 5 و فصل 6

علوم : درس 7 تا انتهای درس 9 و درس 10 تا ابتدای گیاخاک

اجتماعی : درس 13 تا انتهای درس 19

هدیه : درس 10 تا انتهای درس 14

قرآن : درس 8 تا انتهای درس 10

شنبه

97/2/8

قرآن

از صفحه 86 تا آخر صفحه 104 – سوره شعرا – یاد آوری وقف – سوره انبیا انس با قرآن و پیام های  قرآنی حفظ شود

یکشنبه

97/2/9

هدیه ها

از صفحه 94 تا آخر صفحه 120 – بزرگ مرد تاریخ-بهمن – همیشه بهار – روزنامه های دیواری – این ها و آن ها

دوشنبه

97/2/10

علوم

از صفحه 85 تا آخر کتاب – بکارید و بخورید – از ریشه تا برگ

چهارشنبه

97/2/12

املا

صفحه 122 تا آخر صفحه 133 – وقتی بوعلی کودک بود – شجاعت

شنبه

97/2/15

ریاضی

از صفحه 106 تا آخر صفحه 140- فصل 6 و 7 : مساحت لوزی و ذوزنقه و حجم و محیط دایره – آمار و احتمال و جمع آوری و نمایش داده ها

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

از صفحه 111 تا آخر صفحه 138- روان خوانی درس کاجستان و معنی و مفهوم این –بخوان و بیندش حکایت حکمت-روان خوانی درس کار و تلاش و ...

دوشنبه

97/2/17

اجتماعی

از صفحه 98 تا آخر صفحه 111- ایرانیان مسلمان حکومت تشکیل می دهند- وزیران کاروان شهرهای آباد-کشور گشایان بی رحم- بازسازی ویرانه ها

سه شنبه

97/2/18

نوشتاری

صفحه 72 تا آخر صفحه 92 – درک متن –درک مطلب-جمله سازی-مرتب کردن جملات- تبدیل کردن شعر به قصه- تصویرخوانی-جمله سازی

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

فارسی: کل کتاب

ریاضی: کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

قرآن : کل کتاب