فعالیت های فوق برنامه
   
     
 
راهنمای پیش ثبت نام کلاس اول  
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
     
آزمایشگاه
 
 
  نظر به اهمیت علوم تجربی و با توجه به آن که آموزش همراه با مشاهده و آزمایش، تاثیر عمیقتری در ذهن دانش آموزان داشته، امر یادگیری را تسریع نموده، ذهن جستجوگر دانش آموزان را تحریک نموده و آنها را وادار به مشاهده و آزمون فرضیات جدید می‌نماید(که هدف اصلی آموزش‌های ما نیز دستیابی چنین وضعیتی است)، کلاسهای آزمایشگاه برای دانش‌آموزان از ابتدای سال تحصیلی همزمان با آموزش درس علوم برگزار گردیده و در این کلاسها علاوه بر تکرار آموزه‌های نظری، دانش آموزان با مباحثی فراتر از سطح کتاب نیز آشنا شده و  تا جای ممکن آزمایش‌ها توسط خود دانش آموزان انجام می‌گردد تا همزمان مهارتهای فردی و گروهی آنها نیز ارتقا یابد.