تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 
 

 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400(پایه دوم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

 

شنبه

1400/8/23

 

 

قرآن

درس اول (الف کوچک ساکن) درس دوم (تشدید اتصالات)- درس سوم (سوره‌ی حمد) درس چهارم (سوره‌ی ناس ـه و ه)

 

 

دوشنبه

1400/8/24

 

 

 

هدیه

درس اول (هدیه خدا) درس دوم ( پرندگان چه می گویند؟) - درس سوم (خاطره‌ی ماه)

درس چهارم (مهربان‌تر از مادر)

درس پنجم (وضو می گیریم)

 

سه شنبه

1400/8/25

 

 

املا

درس اول (کتابخانه‌ی کلاس ما)-

درس دوم (مسجد محله‌ی ما)-

درس سوم (خرس کوچولو)-

درس چهارم (مدرسه‌ی خرگوش ها)

 

چهارشنبه

1400/8/26

 

علوم

درس اول (زنگ علوم) - درس دوم (هوای سالم) - درس سوم (زندگی ما وگردش زمین1)

درس چهارم (زندگی ما و گردش زمین 2)

 

شنبه

1400/8/29

 

ریاضی

فصل اول (عدد و رقم)

فصل دوم (جمع و تفریق اعداد دو رقمی)

یکشنبه

1400/8/30

خوانداری

از ستایش تا آخر صفحه 30

 

سه شنبه

1400/9/2

نگارش

از یاد‌آوری صفحه 9 تا آخر صفحه 35

کتاب نوشتاری

 

شنبه

1400/11/2

 

 

قرآن

 

درس پنجم (سوره فلق/ تنوین‌ها)

درس ششم (سوره توحید/ ـه ی)

درس هفتم (سوره نصر/ فتح مکه/ ء همزه)-

درس هشتم(سوره کوثر/ ئـ/ کودک خداپرست)

 

یکشنبه

1400/11/3

 

 

هدیه

درس ششم (پیامبران خدا)- درس هفتم (مهمان کوچک)- درس هشتم (جشن میلاد) - درس نهم (اهل بیت پیامبر)- درس دهم (خانواده‌ی مهربان)

 

دوشنبه

1400/11/4

 

 

علوم

درس پنجم (پیام رمز را پیدا کن1)

درس ششم (پیام رمز را پیدا کن2)

درس هفتم (اگر تمام شود)

درس هشتم (بسازیم و لذت ببریم)

سه شنبه

1400/11/5

 

املا

درس پنجم (چوپان درستکار) درس ششم (کوشا و نوشا) درس هفتم (دوستان ما) درس هشتم

(از همه مهربان‌تر) درس نهم (زیارت)

شنبه

1400/11/9

 

ریاضی

فصل سوم (اشکال هندسی)

فصل چهارم (عددهای سه رقمی)

 

یکشنبه

1400/11/10

 

خوانداری

 

از  صفحه‌ی 32 تا آخر صفحه‌ی 62

دو شنبه

1400/11/11

 

نگارش

 

از صفحه ی37 آخر صفحه‌ی 63

یکشنبه

1400/12/15

 

قرآن

درس نهم (سوره‌ی عصر)- درس دهم(سوره‌ی فیل/ اصحاب فیل/سوره‌ی ماعون)

درس یازدهم (سوره‌ی کافرون)

درس دوازدهم (سوره‌ی انشراح)

 

دوشنبه

1400/12/16

 

 

هدیه

درس یازدهم (نماز بخوانیم) درس دوازدهم (پدر مهربان) درس سیزدهم ( بهترین دوست)

درس چهاردهم (دعای باران)

درس پانزدهم (بچه‌ها سلام)

سه شنبه

1400/12/17

 

املا

درس دهم (هنرمند)- درس دوازدهم (فردوسی)- درس سیزدهم (ایران زیبا)-

درس چهاردهم (پرچم)- درس پانزدهم (نوروز)

­­­

چهارشنبه

1400/12/18

 

علوم

درس نهم (سرگذشت دانه) درس دهم (درون آشیانه) درس یازدهم (من رشد می‌کنم)

درس دوازدهم (برای جشن آماده شویم)

 

شنبه

1400/12/21

 

ریاضی

فصل پنجم ( اندازه‌گیری) فصل ششم ( جمع و تفریق سه رقمی)

دو شنبه

1400/12/23

 

نگارش

­­

از صفحه‌ی 65 تا آخر صفحه‌ی 91

سه شنبه

1400/12/24

 

خوانداری

 

از صفحه‌ی 64 تا آخر صفحه‌ی 100

یکشنبه

1401/2/18

 

قرآن

درس سیزدهم (سوره‌ی تین / قهرمان بت‌شکن)                                 درس چهاردهم (سوره‌ی قدر / باغی میان آتش)

دوشنبه

1401/2/19

 

 

 

هدیه

درس شانزدهم (طبیعت زیبا)-

درس هفدهم (وقت نماز)

درس هجدهم (راز خوشبختی)-

درس نوزدهم (جشن بزرگ)-

درس بیستم (در کنار سفره)

سه‌شنبه

1401/2/20

 

علوم

درس سیزدهم (بعد از جشن)                                                            درس چهاردهم (ازگذشته تا آینده‌ی نان)

شنبه

1401/2/24

 

ریاضی

 

فصل هفتم وهشتم (کسر و احتمال،آمار و نمودار)

 

یکشنبه

1401/2/25

 

املا

درس شانزدهم (پرواز قطره) درس هفدهم (مثل دانشمندان)

دوشنبه

1401/2/26

 

نگارش

 

از صفحه‌ی 93تا آخر صفحه‌ی 103

سه شنبه

1401/2/27

 

خوانداری

 

از صفحه‌ی 102 تا آخر صفحه‌ی 115