نمونه‌های درسی
   
     
 
     
پایه ششم
 
فارسی
املای بدون نقطه
         
ساخت روزنامه‌دیواری
داستان‌خوانی(هرهفته 1داستان)
علوم
ساخت لایه‌های آتشفشان
آزمایشهای اسید و باز
آزمایشهای جرم و حجم و چگالی