فعالیت های فوق برنامه
   
     
 
     
 
 
آموزشهای فوق برنامه مجتمع در سال تحصیلی شامل بخشهای آموزش رایانه، کتابخانه، فعالیتهای آزمایشگاهی، کارگاه هنر، کاردستی و فعالیتهای ورزشی ( فوتبال، هندبال، بسکتبال) می‌باشد.
برگزاری کلاس‌های فوق برنامه، آموزش، تقویت روحیه همکاری و احترام به ایده‌های جدید دانش‌آ‌موزان را از اهداف اصلی خود می‌داند. به همین سبب، فعالیتهای دانش آموزان در کلاسهای فوق برنامه، در گروه‌های چندنفره انجام می‌پذیرد.