فعالیت های فوق برنامه
   
 
 

 
آموزش های فوق برنامه مجتمع در سال تحصیلی 96-95 شامل بخش های آموزش رایانه، کتابخانه، فعالیت های آزمایشگاهی، کاردستی و فعالیت های ورزشی (شنا و آی کی دو) می باشد.
برگزاری کلاس های فوق برنامه علاوه بر آموزش، تقویت روحیه همکاری و احترام به ایده های جدید در دانش آموزان را از اهداف اصلی خود می داند. به همین سبب، فعالیت های دانش آموزان در کلاس های فوق برنامه، در گروه انجام می پذیرد.