تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97(پایه ششم)

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/7/14

ارزشیابی ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

97/8/26

قرآن

صفحه 6 الی 19 (کار در کلاس ها + سوره ها + پیام قرآنی)

یکشنبه

97/8/27

هدیه

 

درس های 1 تا 5 : یکتا - بهترین راهنمایان سرور آزادگان باغ سری شتربان با ایمان.

دوشنبه

97/8/28

علوم

فصل های 1 تا آخر4 درس های : زنگ علوم  - سرگذشت دفتر من کارخانه ی کاغذ سازی-

سفر به اعماق زمین

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

فصل 1 (عدد و الگو های عددی) و فصل 2 (کسر)

چهارشنبه

97/8/30

املاء

درس 1: معرفت آفریدگار - درس3 : هوشیاری

درس 2 : پنجره های شناخت - درس 4: داستان من و شما

شنبه

97/9/3

نوشتاری

درس1: معرفت آفریدگار - درس 3 : هوشیاری

درس 2 : پنجره های شناخت - درس 4 : داستان من و شما

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

درس 1 : معرفت آفریدگار  حکایت + درس 2 : پنجره های شناخت شعر مادر عزیز

درس 3 : هوشیاری شعر سخن        درس4: داستان من و شما و حکایت علم وعمل

سه شنبه

97/9/6

اجتماعی

از درس 1 تا آخردرس 8 درس های : دوستی آداب دوستی- تصمیم گیری چیست؟-

چگونه تصمیم بگیریم ؟- عوامل موثر در کشاورزی محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف- طلای سیاه انرزی را بهتر مصرف کنیم-

چهارشنبه

97/9/7

ارزشیابی شماره 1

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 1 تا انتهای درس 3

هدیه های آسمان: درس 1 تا انتهای درس 3

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 3

ریاضی : فصل 1 و 2 تا ابتدای تقسیم کسرها

علوم: درس 1 و 2 و درس 3 تا ابتدای اسیدها

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

شنبه

97/10/29

قرآن

صفحه 20 الی 50 (تمامی سوره ها + کار در کلاس ها+پیام قرآنی )

یکشنبه

97/10/30

هدیه

درس 6 تا آخر 9 : سیمای خوبان دست در دست دوست- دوران غیبت - جهان دیگر

دوشنبه

97/11/1

علوم

فصل های 5 تا 7 : زمین پویا- ورزش و نیرو (1)

ورزش و نیرو (2)

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

فصل 3 اعداد اعشاری و فصل 4 تا سر تقارن و مختصات

چهارشنبه

97/11/3

املاء

درس5 : هفت خان رستم - درس 6 : ای  وطن

درس 8 : دریا قلی - درس 9 : رنج هایی کشیده ام که مپرس

شنبه

97/11/6

نوشتاری

درس5: هفت خان رستم - درس6 : ای  وطن

درس 8: دریا قلی- درس9 : رنج هایی کشیده ام که مپرس

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

درس 5 تا آخر 9 و حکایت انواع مردم همه از خاک پاک ایرانیم از تندگویان - باران

دوشنبه

97/11/8

اجتماعی

از درس های 9 تا آخر16 : پیشرفت های علمی مسلمانان چه عواملی موجب گسترش علوم و قبول در دوره اسلامی شد؟- اصفهان ,نصف جهان چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد ؟- برنامه ی روزانه ی متعادل برنامه ریزی برای اوقات فراغت- انواع لباس– لباس از تولید تا مصرف

سه شنبه

97/11/9

ارزشیابی شماره 2

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 1 تا انتهای درس 7

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 10

چهارشنبه

97/12/15

ارزشیابی شماره 3

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 8 تا انتهای درس 11

هدیه های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 11

قرآن : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای مساحت دایره

علوم : درس 6 تا انتهای درس 8

مطالعات اجتماعی : درس 11 تا انتهای درس 16

یکشنبه

97/12/19

قرآن

صفحه 51 الی 79 ( تمامی سوره ها + پیام قرآنی +کار در کلاس)

دوشنبه

97/12/20

هدیه

درس های 10 تا آخر14 درس های : آداب زندگی - راه تندرستی- سفره های با برکت- عید مسلمانان – راز موفقیت-

سه شنبه

97/12/21

علوم

فصل های 8 تا آخر11 درس های : طراحی کنیم و بسازیم سفر انرژی خیلی کوچک,خیلی بزرگ- شگفتی های برگ

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

فصل 4 از سر تقارن و مختصات تا پایان فصل و فصل 5 (اندازه گیری)

شنبه

97/12/25

املاء

درس 10: عطار و جلال الدین محمد + درس 11: شهدا خورشیدند + درس 12: دوستی/ مشاور + درس 14: راز زندگی + درس 15: میوه ی هنر

یکشنبه

97/12/26

نوشتاری

درس 10: عطار و جلال الدین محمد  درس 11: شهدا خورشیدند

درس 12 : دوستی / مشاور  درس 14: راز زندگی  درس 15: میوه ی هنر

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

دروس 10 تا اخر14: درخت علم، بو علی و بهمنیار، شیر خدا، عمر گرانمایه

سه شنبه

97/12/28

اجتماعی

درس های 17 تا آخر 22 : ویژگی های دریاهای ایران دریا, نعمت خداوندی ایران  و همسایگان استعمار چیست ؟  -مبارزه ی مردم ایران با استعمار

یکشنبه

98/2/22

ارزشیابی شماره 4

فارسی (خوانداری و نوشتاری ) : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

آموزش قرآن : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

یکشنبه

98/2/22

قرآن

از صفحه 80 الی 113 ( سوره ها + پیام قرآنی + کار در کلاس )

دوشنبه

98/2/23

هدیه

درس های 15 تا آخر 17 : درس های حماسه آفرینان جاودان زیارت - دانش آموز نمونه

 

سه شنبه

98/2/24

علوم

فصل های 12 تا آخر 14 : جنگل برای کیست؟ - سالم بمانیم از گذشته تا آینده

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

فصل 6 تناسب و درصد و فصل 7 تقریب

شنبه

98/2/28

املاء

درس 16: آداب مطالعه + درس 17 : ستاره روشن و درس نیایش

یکشنبه

98/2/29

نوشتاری

درس 16: آداب مطالعه + درس 17 : ستاره روشن و درس نیایش

 

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

درس های 16 و 17 + به گیتی به از راستی, پیشه نیست

آوای گنجشگان, نیایش + تمامی نکات دستوری کل کتاب

سه شنبه

98/2/31

اجتماعی

درس های 23 و 24 : خرمشهر در چنگال دشمن خرمشهر در دامان میهن