تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 97-96 (پایه ششم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ارزشیابی

ورودی

کلیه آموخته های سال گذشته

شنبه

96/7/29

قرآن

درس اول و دوم (نماز در قرآن-سوره انفال-نساء –وقت نماز-سوره فتح-حتی یک وجب خاک

یکشنبه

96/7/30

هدیه ها

درس یکتا، بهترین راهنمایان، سرور آزادگان

دوشنبه

96/8/1

علوم

زنگ علوم-سرگذشت دفتر من-کارخانه کاغذسازی (درس 1و2و3)

سه شنبه

96/8/2

املا

از درس 1 الی 4 (کلیه درس ها و حکایت ها به جز روان خوانی ها) درس ها عبارتند از : معرفت آفریدگار – محبت – پنجره های شناخت- هوشیاری – داستان من و شما- علم و عمل) – مطالب بخش املای کتاب نوشتاری

چهارشنبه

96/8/3

نوشتاری

از درس 1 الی 4 (معرفت آفریدگار-محبت-پنجره های شناخت-هوشیاری-داستان من و شما-علم و عمل) – مطالب بخش نگارش و کارگاه نویسندگی کتاب نوشتاری

شنبه

96/8/6

ریاضی

فصل 1 و فصل 2 تا سر درس ضرب کسرها

یکشنبه

96/8/7

بخوانیم

از درس 1 الی 4 (مانند بالا+ شعرهای ستایش- ای مادر عزیز-سخن) روخوانی-درک مطلب- خواندن شعر و حفظ آن و ...

دوشنبه

96/8/8

اجتماعی

درس های 1 تا 4 (دوستی- آداب دوستی-تصمیم گیری چیست؟ چگونه تصمیم بگیریم؟)

شنبه

96/9/4

ارزشیابی

شماره 1

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 1 تا انتهای درس 3

هدیه های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 3

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 3

ریاضی : فصل 1 و فصل 2 تا ابتدای ((تقسیم کسرها))

علوم : درس های 1 و 2  و درس 3 تا ابتدای  ((اسیدها))

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

دوشنبه

96/9/20

قرآن

درس سوم و چهارم و پنجم و ششم (سوره فتح –حجرات-مومنان برادرند-ملاک برتری-سوره های ق ، ذاریات- گسترش آسمان – سوره طور و همیشه در تپش

سه شنبه

96/9/21

هدیه ها

باغ سری-شتربان با ایمان-سیمای خوبان

چهارشنبه

96/9/22

علوم

سفر به اعماق زمین-زمین پویا- ورزش ونیرو 1 (درس های4و5و6)

شنبه

96/9/25

ریاضی

فصل 2 (از ضرب کسرها تا آخر فصل)

فصل 3 (اعداد اعشاری)

یکشنبه

96/9/26

املا

هفت خان رستم-ای وطن-دریا قلی-رنج هایی کشیده ام که مپرس-مطالب بخش املایی کتاب نوشتاری

دوشنبه

96/9/27

نوشتاری

هفت خان رستم-ای وطن-دریا قلی-رنج هایی کشیده ام که مپرس-مطالب بخش نگارش و کارگاه نویسندگی کتاب نوشتاری

سه شنبه

96/9/28

بخوانیم

هفت خان رستم – ای وطن-انواع مردم – همه از خاک پاک ایرانیم-دریا قلی-رنج هایی کشیده ام که مپرس-شعر باران

چهارشنبه

96/9/29

اجتماعی

درس های 5و6و7و8و9و10 (عوامل موثر بر کشاورزی –محصولات کشاورزی از تولید به مصرف- طلای سیاه- انرژی را بهتر مصرف کنیم-پیشرفت های علمی مسلمانان-چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟

شنبه

96/10/30

ارزشیابی

شماره 2

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 1 تا انتهای درس 7

هدیه های آسمان :درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : درس 1 تا انتهای درس 5

مطالعات اجتماعی :درس 1 تا انتهای درس 10

یکشنبه

96/11/29

قرآن

درس های 7و8و9و10 (سوره های قمر-الرحمن-حدید-مجادله-واقعه- همیشه در تپش – نظم در آفرینش-مردان پارسی-آب و آبادانی – تولدی دوباره)

سه شنبه

96/12/1

هدیه ها

دست در دست دوست- دوران غیبت- جهان دیگر – آداب زندگی- راه تندرستی –سفره های با برکت

چهارشنبه

96/12/2

علوم

نیروی 2 – سفر انرژی – طراحی کنیم و بسازیم- خیلی کوچک و بزرگ- شگفتی های برگ-

شنبه

96/12/5

ریاضی

فصل 4 و 5 (تقارن و مختصات –اندازه گیری)

یکشنبه

96/12/6

املا

عطار و جلال الدین محمد- درخت علم-شهدا خورشیدند-دوستی و مشاوره – شیر خدا – عمر گران مایه – راز زندگی- مطالب املایی مرتبط با همین درس ها در کتاب نوشتاری

دوشنبه

96/12/7

نوشتاری

عطار و جلال الدین محمد- درخت علم-شهدا خورشیدند-دوستی و مشاوره – شیر خدا – عمر گران مایه – راز زندگی- مطالب املایی مرتبط با همین درس ها در بخش نگارش و کارگاه نویسندگی کتاب نوشتاری

سه شنبه

96/12/8

بخوانیم

عطار و جلال الدین محمد- درخت علم-شهدا خورشیدند-دوستی و مشاوره – شیر خدا – عمر گران مایه – راز زندگی- (رو خوانی-درک مطلب-

حفظ شعر و ...)

چهارشنبه

96/12/9

اجتماعی

درس های 11 و12و13و14و15و16و17و18و19 (اصفهان ، نصف جهان – چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟ - برنامه ی روزانه ی متعادل-برنامه ریزی برای اوقات فراغت- انواع لباس- لباس از تولید به مصرف-ویژگی های دریاهای ایران- دریا نعمت خداوندی-همسایگان ما)

شنبه

96/12/12

ارزشیابی

شماره 3

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : درس 8 تا انتهای درس 11

هدیه های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 11

قرآن : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای ((مساحت دایره))

علوم : درس 6 تا انتهای درس 8

مطالعات اجتماعی : درس 11 تا انتهای درس 16

شنبه

97/2/1

ارزشیابی

شماره 4

فارسی : درس 10 تا انتهای درس 15

هدیه های آسمان : درس 10 تا انتهای درس 14

قرآن : درس 9 تا انتهای درس 12

ریاضی : فصل 4 از ابتدای (محصور مختصات) و فصل 5 و فصل 6 تا ابتدای (درصد)

علوم : درس 7 از ابتدای (اصطکاک) تا انتهای درس 10

اجتماعی : درس 14 تا انتهای درس 20

شنبه

97/2/8

قرآن

درس های 11و12و13و14 (سوره های حدید-مجادله-حشر-ممتحنه-صف-مادر فلزات-حزب الله پیروز است-خدای تصویر گر-رطب خورده منع رطب کی کند؟ -همه تسبیح گوی او-

یکشنبه

97/2/9

هدیه ها

عید مسلمانان-راز موفقیت-سرزمین همیشه سبز – زیارت-دانش آموز نمونه

دوشنبه

97/2/10

علوم

جنگل برای کیست؟ سالم بمانیم – از گذشته تا آینده

چهارشنبه

97/2/12

املا

میوه ی هنر- افلاطون و مرد جاهل-آداب مطالعه-به گیتی به از راستی پیشه نیست-ستاره ی روشن – نیایش – مطالب بیان شده در بخش املای کتاب نوشتاری

شنبه

97/2/15

ریاضی

فصل 6 و 7 (تناسب و درصد  - تقریب)

یکشنبه

97/2/16

بخوانیم

میوه ی هنر- افلاطون و مرد جاهل-آداب مطالعه-به گیتی به از راستی پیشه نیست-ستاره ی روشن – نیایش – (روانخوانی + درک مطلب+ حفظ شعر و ...)

دوشنبه

97/2/17

اجتماعی

درسهای 20 و 21 و 22 و 23 و 24(مطالعه ی موردی-استعمار چیست؟ - مبارزه مردم ایران با استعمار-خرمشهر در چنگال دشمن-خرمشهر در دامان میهن)

سه شنبه

97/2/18

نوشتاری

میوه ی هنر- افلاطون و مرد جاهل-آداب مطالعه-به گیتی به از راستی پیشه نیست-ستاره ی روشن – نیایش- مطالب بیان شده در قسمت نگارش و کارگاه نویسندگی کتاب نوشتاری

شنبه

97/2/22

ارزشیابی

شماره 5

فارسی (خوانداری و نوشتاری) : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

آموزش قرآن : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم : کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب