تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 1401-1400 (پایه ششم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

1400/7/10

ارزشیابی ورودی

کلیه آموخته‌های سال گذشته

یکشنبه

1400/8/23

قرآن

صفحه 6 الی20(کار درکلاس +پیام‌ قرآنی+ سوره‌ها)

دوشنبه

1400/8/24

 

هدیه

درس‌های 1 تا 5: (یکتا -  بهترین راهنمایان - سرور آزادگان -  باغ سری-  شتربان با ایمان)

سه شنبه

1400/8/25

املاء

 

دروس 1 تا 3 (1- معرفت آفریدگار  2- پنجره‌های شناخت  3-هوشیاری)

چهار شنبه

1400/8/26

 

علوم

فصل 1: زنگ علوم - فصل 2 : سرگذشت دفتر من - فصل 3 : کارخانه کاغذسازی

شنبه

1400/8/29

ریاضی

 

فصل 1 و فصل 2

یکشنبه

1400/8/30

خوانداری

دروس 1تا3(معنی واژه ها ، معنی شعرها، نکات دستوری ، شعرهای حفظی)

دوشنبه

1400/9/1

اجتماعی

فصل1: دوستان ما فصل2: تصمیم گیری فصل3: کشاورزی در ایران

سه شنبه

1400/9/2

 

 

نگارش

 

دروس 1 تا 3(مباحث نگارش و کارگاه نویسندگی)

شنبه

1400/9/6

آزمون پیشرفت تحصیلی شماره(1)

فارسی(خوانداری‌و نوشتاری):درس1تا انتهای‌درس3

هدیه‌های آسمان: درس 1 تا انتهای درس 3

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 3

ریاضی : فصل 1 و 2 تا ابتدای تقسیم کسرها

علوم: فصل3،2،1

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 4

شنبه

1400/11/2

 

قرآن

صفحه‌ی 21 تا صفحه‌ی 51

(پیام‌های قرآنی + کار درکلاس‌ها + سوره‌ها)

یکشنبه

1400/11/3

 

هدیه

درس 6 تا آخر درس 10

(سیمای خوبان- دست در دست دوست- دوران غیبت جهان دیگر- آداب زندگی)

دوشنبه

1400/11/4

 

علوم

فصل 5 : زمین پویا - فصل 6 : ورزش و نیرو (1)- فصل 7 : ورزش و نیرو (2)

سه شنبه

1400/11/5

 

املا

دروس 4 تا 8

(داستان من و شما، هفت خان رستم ، ای وطن                                                                      ، دریا قلی)

چهار شنبه

1400/11/6

اجتماعی

فصل4: ایران و منابع انرژی، فصل5: پیشرفت علوم و فنون در دو.ره ی اسلامی، فصل6: سفری به اصفهان

شنبه

1400/11/9

 

ریاضی

فصل 1 تا پایان فصل 4

یکشنبه

1400/11/10

خوانداری

دروس 4 تا8(معنی واژه ها- معنی شعرها- نکات دستوری- شعرهای حفظی)

دوشنبه

1400/11/11

 

نگارش

 

دروس 4 تا8( تمامی مباحث مربوط به

نگارش و کارگاه نویسندگی)

 

سه شنبه

1400/11/12

 

آزمون پیشرفت تحصیلی شماره(2)

فارسی(خوانداری‌و‌نوشتاری):درس1تا انتهای‌درس 7

هدیه‌های آسمان : درس 1 تا انتهای درس 7

قرآن : درس 1 تا انتهای درس 6

ریاضی : فصل 1 تا انتهای فصل 3

علوم : فصل7،6،5،4

مطالعات اجتماعی : درس 1 تا انتهای درس 10

 

چهار‌شنبه

1400/12/11

آزمون پیشرفت

تحصیلی شماره(3)

 

فارسی(خوانداری‌و نوشتاری):درس 8 تا انتهای‌درس 11

هدیه‌های آسمان : درس 8 تا انتهای درس 11

قرآن : درس 7 تا انتهای درس 9

ریاضی : فصل 4 و فصل 5 تا ابتدای مساحت دایره

علوم : فصول1تا 10

مطالعات اجتماعی : درس 11 تا انتهای درس 16

یکشنبه

1400/12/15

 

قرآن

صفحه‌ی 52 تا 80

( تمامی سوره‌ها+پیام‌های قرآنی+کار درکلاس‌ها)

 

دوشنبه

1400/12/16

 

هدیه

درس 11 تا آ خر درس 13 ( راه تندرستی ، سفرهای با برکت ، عید مسلمانان)

سه شنبه

1400/12/17

 

املا

درس 9تا 12(رنج هایی کشیده ام که مپرس،عطار و جلال‌الدین محمد، شهدا خورشیدند،: دوستی/ مشاور)

چهار شنبه

1400/12/18

 

علوم

فصل8: طراحی کنیم، بسازیم فصل 9 : سفر انرژی فصل 10: خیلی کوچک ,خیلی بزرگ

شنبه

1400/12/21

ریاضی

 

فصل 1تا پایان فصل5

یکشنبه

1400/12/22

اجتماعی

 

فصل7: اوقات فراغت، فصل8: پوشاک ما، فصل9: دریاهای ایران

دوشنبه

1400/12/23

نگارش

دروس 9تا 12 (تمامی مباحث مربوط به نگارش

و کارگاه نویسندگی )

سه شنبه

1400/12/24

 

خوانداری

دروس 9 تا 12(معنی لغات، معنی شعرها،

نکات دستوری، شعرهای حفظی)

یکشنبه

1401/2/18

 

قرآن

صفحه‌ی81 تا 113

(سوره‌ها + پیام قرآنی + کار درکلاس‌)

یکشنبه

1401/2/19

هدیه

درس 14 تا 17 راز موفقیت، حماسه‌آفرینان جاودان، زیارت، دانش‌آموز نمونه)

سه شنبه

1401/2/20

 

علوم

فصل11:شگفتی های برگ، فصل12: جنگل برای کیست؟، فصل 13 : سالم بمانیم،  فصل 14 : از گذشته تا آینده

چهارشنبه

1401/2/21

اجتماعی

فصل10: ایران و همسایگان، فصل11: ایستادگی در برابر بیگانگان، فصل12: آزادی خرمشهر

شنبه

1401/2/24

ریاضی

فصل 1 تا پایان فصل7

یکشنبه

1401/2/25

 

املا

دروس 14 تا 17

(راز زندگی، میوه‌ی هنر، آداب مطالعه ، ستاره روشن و درس نیایش)

 

دوشنبه

1401/2/26

نگارش

دروس 14 تا 17(تمامی مباحث مربوط به نگارش و

کارگاه نویسندگی)

سه شنبه

1401/2/27

خوانداری

دروس 14 تا 17(معنی  واژه ها ، معنی شعرها،

نکات دستوری، شعرهای حفظی)

چهارشنبه

1401/2/28

ارزشیابی شماره 4

فارسی : کل کتاب

ریاضی : کل کتاب

علوم :  کل کتاب

مطالعات اجتماعی : کل کتاب

هدیه های آسمان : کل کتاب

آموزش قرآن : کل کتاب