تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

بودجه بندی ارزیابی دوره‎ای سال تحصیلی99-98 (پایه ششم)

 

تاریخ

روز

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/08/25

قرآن

صفحه 6 الی20(کار درکلاس ها + پیام های قرآنی+ سوره ها)

یکشنبه

98/08/26

هدیه

درس های 1 تا 5: (یکتا -  بهترین راهنمایان - سرور آزادگان -  باغ سری-  شتربان با ایمان)

دوشنبه

98/08/27

علوم

فصل 1: زنگ علوم - فصل 4 : سفر به اعماق زمین - فصل 5 : زمین پویا- فصل 12: جنگل برای کیست؟

سه شنبه

98/08/28

ریاضی

فصل 1 (عدد و الگو های عددی) فصل 2 (کسر)

چهارشنبه

98/08/29

املاء

دروس 1 تا 4

             1-معرفت آفریدگار              2- پنجره های شناخت
​             3-هوشیاری                    4- داستان من و شما

شنبه

98/09/02

نگارش

دروس 1 تا 4(مباحث نگارش و کارگاه نویسندگی)

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

دروس 1تا 4(معنی لغت ,معنی شعرها,نکات دستوری ,شعرهای حفظی)

دوشنبه

98/09/04

اجتماعی

از درس 1 تا آخر درس 8 (دوستی- آداب دوستی- تصمیم گیری چیست؟- چگونه تصمیم بگیریم؟- عوامل موثر در کشاورزی- محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف- طلای سیاه- انرژی را بهتر مصرف کنیم.)

شنبه

98/10/28

قرآن

صفحه ی 21 تا صفحه ی 51 (پیام های قرآنی + کار درکلاس ها +

سوره ها)

یکشنبه

98/10/29

هدیه

درس 6 تا آخر درس 10(سیمای خوبان- دست در دست دوست-

دوران غیبت جهان دیگر- آداب زندگی)

دوشنبه

98/10/30

علوم

فصل 2 : سرگذشت دفتر من - فصل 3: کارخانه ی کاغذ سازی            فصل 6 : ورزش و نیرو (1)

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

فصل 3: (اعداد اعشاری) فصل 4: (تا سر تقارن و مختصات)

چهارشنبه

98/11/02

املاء

دروس 5 تا 9

5. هفت خان رستم 6. ای وطن   8. دریا قلی

9. رنج هایی کشیده ام که مپرس

شنبه

98/11/05

نگارش

دروس 5 تا 9( تمامی مباحث مربوط به نگارش و کارگاه نویسندگی)

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

دروس 5 تا 9(معنی واژه ها- معنی شعرها- نکات دستوری-

شعرهای حفظی)

دوشنبه

98/11/07

اجتماعی

از درس 9 تا آخر 16(پیشرفت های علمی مسلمانان - چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره ی اسلامی شد؟ - اصفهان ,نصف جهان- چرا فرهنگ و هنر در دوره ی صفویه شکوفا شد؟ - برنامه ی روزانه ی متعادل- برنامه ریزی برای اوقات فراغت - انواع لباس - لباس از تولید تا مصرف)

چهارشنبه

98/12/14

قرآن

صفحه ی 52 تا 80 ( تمامی سوره ها + پیام های قرآنی + کار درکلاس ها)

شنبه

98/12/17

هدیه

درس 11 تا آ خر درس 14 ( راه تندرستی - سفرهای با برکت -

عید مسلمانان - راز موفقیت)

دو شنبه

98/12/19

علوم

فصل 7: ورزش و نیرو (2) - فصل 8: طراحی کنیم و بسازیم -

فصل 9 : سفر انرژی - فصل 10: خیلی کوچک ,خیلی بزرگ

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

فصل 4 (از سر تقارن و مختصات تا پایان ) فصل 5 (اندازه گیری)

چهارشنبه

98/12/21

املاء

درس 10تا 14

درس 10: عطار و جلال الدین محمد      درس 12: دوستی/ مشاور   

درس 11: شهدا خورشیدند              درس 14: راز زندگی

شنبه

98/12/24

نگارش

دروس 10تا 14

(تمامی مباحث مربوط به نگارش و کارگاه نویسندگی )

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

دروس 10 تا 14

(معنی لغات ,معنی شعرها, نکات دستوری,شعرهای حفظی)

دوشنبه

98/12/26

اجتماعی

از درس 17 تا آخر 22(ویژگی های دریاهای ایران - دریا,نعمت خداوندی- ایران و همسایگان- مطالعه ی موردی- استعمار چیست؟ - مبارزه ی مردم ایران با استعمار)

دوشنبه

99/02/22

قرآن

صفحه ی81 تا 113 (سوره ها + پیام های قرآنی +کار درکلاس ها)

سه شنبه

99/02/23

هدیه

درس 15 تا 17 ( درس های حماسه آفرینان جاودان - زیارت -   

دانش آموزنمونه)

چهارشنبه

99/02/24

علوم

فصل 11 : شگفتی های برگ - فصل 13 : سالم بمانیم -

فصل 14 : از گذشته تا آینده

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل 6(تناسب و درصد) - فصل 7 (تقریب)

یکشنبه

99/02/28

املاء

دروس 15 تا 17

                 درس 15 : میوه ی هنر     درس 16: آداب مطالعه                           درس 17: ستاره روشن و درس نیایش

دوشنبه

99/02/29

نگارش

دروس 15 تا 17

(تمامی مباحث مربوط به نگارش و کارگاه نویسندگی)

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

دروس 15 تا 17

(معنی لغات ,معنی شعرها, نکات دستوری,شعرهای حفظی)

چهارشنبه

99/02/31

اجتماعی

درس های 23و 24(خرمشهر در چنگال دشمن خرمشهر در دامان میهن)