تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه آزمون های پایه اول ابتدایی

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97 (پایه اول)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/8/26

قرآن

پیام قرآنی حفظ سوره ی توحید و کوثر  نعمتهای خدا

دوشنبه

97/8/28

علوم

زنگ علوم سلام به من نگاه کن سالم باش شاداب باش

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

تم 1- (چپ، راست بالا، پایین- رو، زیر- ردیف، ستون کمک کردن- اشکال هندسی- شمارش 1 تا 5) تم2- (شمارش1 تا5 الگویابی جدول شگفت انگیز) تم 3- (الگویابی جدول چوب خط) تم 4- ( شمارش اعداد- گوشه - میله- جدول- چینه) تم 5- (لبه گوشه - آموزش جمع و تفریق- جدول شگفت انگیز)

چهارشنبه

97/8/30

املاء

آب صدای (آ) باران صدای (ب) ابر صدای (اَ) باد صدای (د) مدرسه صدای (م) کلاس صدای (س) توت صدای (او)

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

آب (آ) باران (ب) ابر (اَ) باد (د) مدرسه (م) کلاس (س) توت (او)

شنبه

97/10/29

قرآن

حفظ سوره ی عصر پیام قرآنی احترام به پدر و مادر هدیه پدر بزرگ

روخوانی لوحه های 4 تا 7

دوشنبه

97/11/1

علوم

دنیای جانوران دنیای گیاهان زمین خانه ی پر آب ما

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

تم 6- (جمع و تفریق تقارن) تم 7- (جمع و تفریق جدول عددنویسی 1و2 تقارن الگو) تم 8 (عددنویسی 3 و 4 اندازه گیری جدول الگو ) تم 9 (عددنویسی صفر و 5 جمع و تفریق تقارن) تم 10- (عددنویسی 6و7 جدول تقارن اندازه گیری چینه) تم 11 (عددنویسی 8 آموزش < = > - استفاده از شابلون )

چهارشنبه

97/11/3

املاء

صدای (ت) صدای (ر) صدای (ن) صدای (ایـ) صدای (ز) صدای (اِ) صدای (ش) صدای (ی) صدای (اُ) صدای (ک) صدای (و) صدای (پ) صدای (گ) صدای (خ) صدای (ق) صدای (ل) صدای (ج)

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

صدای (ت) صدای (ر) صدای (ن) صدای (ایـ) صدای (ز) صدای (اِ) صدای (ش) صدای (ی) صدای (اُ) صدای (ک) صدای (و) صدای (پ) صدای (گ) صدای (خ) صدای (ق) صدای (ل) صدای (ج)

یکشنبه

97/12/19

قرآن

حفظ سوره ی ناس و حمد مهربان ترین معلم لوحه های 9تا 12 هدیه با ارزش کودک مسلمان پیام قرآنی نماز لوحه های 13 و 14

سه شنبه

97/12/21

علوم

زمین خانه سنگی ما چه می خواهم بسازم؟ - زمین خانه خاکی ما در اطراف ما هوا وجود دارد  دنیای سرد و گرم

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

تم 12 (عددنویسی 9 - <=> - جدول 9تایی اندازه گیری) تم 13- ( عددنویسی 10 جمع دو رقم- جدول نظام مند چوب خط تقارن) تم 14 (تفریق اندازه گیری جمع سه عدد تقارن) تم 15 (دسته بندی جدول یکی ده تایی اندازه گیری- تقارن ) تم 16- (جدول یکی ده تایی عددنویسی 10 تا 19 جمع دو عدد) تم 17 (جمع سه و چهار عدد- <=> - محور) تم 18 – تم 19 تم 20

شنبه

97/12/25

املاء

خروس خوش آواز (اُ) استثنا صدای (هِ) صدای (چ) صدای (ژ) درس خواهر (خوا)

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

خروس خوش آواز (اُ) استثنا صدای (هِ) صدای (چ) صدای (ژ) درس خواهر (خوا)

یکشنبه

98/2/22

قرآن

حفظ سوره فلق و نصر لوحه های 16 تا 20 پیام قرآنی پاکیزگی لوحه های 22 تا 32 پیام قرآنی علم و دانش کلاس قرآن پیامبران خدا حضرت موسی

سه شنبه

98/2/24

علوم

از خانه تا مدرسه آهن ربای من از گذشته تا آینده

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

تم 21 (جمع چهار عددی مسئله اندازه گیری- آموزش از بلند تا کوتاه ترین ساعت) تم 22تا انتهای تم 25 (شمارش 6تا6تایی 7تا7تایی 8تا 8تایی 9تا 9تایی مسئله ساعت- <=> - جمع و تفریق چهار عددی عددنویسی به حروف از 0 تا 99 معرفی عدد 100 محور اشکال هندسی – سبک و سنگین)

شنبه

98/2/28

املاء

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی