بودجه بندی ارزیابی دوره‎ای سال تحصیلی 99-98(پایه اول)

 

   تاریخ

          روز

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/08/25

قرآن

پیام قرآنی- حفظ سوره ی توحید و کوثر- نعمت های خدا

دوشنبه

98/08/27

علوم

زنگ علوم- سلام به من نگاه کن- سالم باش شاداب باش

سه شنبه

98/08/28

ریاضی

تم1(چپ,راست-بالا,پایین-رو,زیر-ردیف,ستون-کمک کردن-اشکال هندسی-شمارش 1تا 5)

تم2(شمارش 1تا 5- الگویابی- جدول شگفت انگیز)

تم3(الگویابی- جدول-چوب خط)

تم4(شمارش اعداد-گوشه- میله- جدول- چینه)

تم5(لبه-گوشه-آموزش جمع و تفریق جدول شگفت انگیز)

چهارشنبه

98/08/29

املاء

آب صدای (آ)- باران صدای (ب)- ابرصدای(اَ)- باد صدای (د)- مدرسه صدای (م)- کلاس صدای (س) توت صدای (او)

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

آب (آ)- باران (ب)- ابر (اَ)- باد (د)- مدرسه (م)- کلاس (س) توت (او)

شنبه

98/10/28

قرآن

حفظ سوره ی عصر- پیام قرآنی احترام به پدر و مادر- هدیه پدربزرگ- روخوانی لوحه های 4 تا7

دوشنبه

98/10/30

علوم

دنیای جانوران- دنیای گیاهان زمین خانه ی پرآب ما

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

تم6(جمع و تفریق-تقارن)

تم7(جمع و تفریق- جدول- عدد نویسی 1و2-تقارن-الگو)

تم8(عدد نویسی 3و4- اندازه گیری-جدول- الگو)             

تم9(عددنویسی صفر و5- جمع و تفریق تقارن)

 تم10(عددنویسی 6 و 7- جدول- تقارن- اندازه گیری- چینه)

تم11(عدد نویسی 8 آموزش< => - استفاده از شابلون)

چهارشنبه

98/11/02

املاء

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای(ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)- صدای(اِ ـِ ـه ه )- صدای (ش)- صدای(یـ ی)- صدای(ُا)-صدای(ک)- صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)- صدای (ل)- صدای(ج)

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

صدای(ت)- صدای (ر)- صدای(ن)-صدای(ایـ یـ ی ای)- صدای(ز)-  صدای (اِ ـِ ـه ه)- صدای (ش)- صدای(یـ ی)- صدای(اُ)-صدای(ک)- صدای(و)- صدای(پ)- صدای(گ)- صدای(خ)- صدای(ق)- صدای (ل)- صدای(ج)

چهارشنبه

98/12/14

قرآن

حفظ سوره ی ناس و حمد- مهربان ترین معلم- لوحه های  9تا12- هدیه با ارزش-کودک مسلمان- پیام قرآنی نماز- لوحه های 13و14

سه شنبه

98/12/20

علوم

زمین خانه ی سنگی ما- چه می خواهم بسازم؟- زمین خانه ی خاکی ما- در اطراف ما هوا وجود دارد.-دنیای سرد و گرم

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

تم12(عددنویسی9- < = >- جدول 9 تایی- اندازه گیری) 

تم 13(عددنویسی 10- جمع دو رقم- جدول نظام مند- چوب خطتقارن)

تم14(تفریق- اندازه گیری- جمع سه عدد- تقارن)

تم15(دسته بندی  جدول یکی ده تایی- اندازه گیری تقارن)

تم 16(جدول یکی ده تایی-عدد نویسی 10تا19-جمع دو عدد)

تم17(جمع سه و چهار عدد- < = >- محور)

                              و تم 18و19و20                                        

چهارشنبه

98/12/21

املاء

خروس خوش آواز(و استثناء)-صدای(هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)-صدای (ژ)-درس کتاب خوانی(خوا)

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

(و استثناء)- (هـ ـهـ ـه ه)-صدای (چ)- (ژ)- (خوا)

 

دوشنبه

99/02/22

قرآن

حفظ سوره ی فلق و نصر-لوحه های 16 تا20- پیام قرآنی پاکیزگی-  لوحه های 22تا 32- پیام قرآنی علم و دانش- کلاس قرآن- پیامبران خدا- حضرت موسی

چهارشنبه

99/02/24

علوم

از خانه تا مدرسه- آهن ربای من-از گذشته تا آینده

شنبه

99/02/27

ریاضی

  تم 21 (جمع چهار عددی- مسئله- اندازه گیری- آموزش بلند ترین و

   کوتاه ترین- ساعت)                                                                

 تم 22 تا 25 (شمارش 6تا 6تا, شمارش 7تا7تا, شمارش8تا8تا,   شمارش9تا9تا و شمارش 10تا10تا- مسئله ساعت-< = >-جمع و تفریق چهار عدد-عدد نویسی به حروف و عدد0تا 99- معرفی عدد100-محور - اشکال هندسی- سبک ,سنگین)

یکشنبه

99/02/28

املاء

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

مطالب آموخته شده در طول سال تحصیلی