تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

 

بودجه بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی 98-97 (پایه سوم)

 

روز

تاریخ

موضوع

موارد ارزیابی

شنبه

98/08/25

قرآن

تا ابتدای صفحه 36 تمرین حروف ناخوانا (1)

یکشنبه

98/08/26

هدیه

درس 1(آستین های خالی) -درس 2(غروب یک روز بهاری) -

 درس 3(همیشه با من) درس4(در کاخ نمرود) درس 5(روز دهم)

دوشنبه

98/08/27

علوم

درس 1(زنگ علوم ) درس2(خوراکی ها) درس 3(مواد اطراف ما)

درس 4(اندازه گیری - مواد)

سه شنبه

98/08/28

ریاضی

فصل 1(الگوها) فصل 2(عددهای چهار رقمی)

فصل 3(از ابتدای فصل تا ابتدای "کاربرد کسر در اندازه گیری "

تا انتهای صفحه 48)

چهارشنبه

98/08/29

املاء

درس 1(محله ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) -

درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) - درس4 (آواز گنجشک) -

درس 5(بلدر چین و برزگر)

شنبه

98/09/02

نگارش

درس 1(محله ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) -

درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) - درس4 (آواز گنجشک) -

درس 5(بلدر چین و برزگر)

یکشنبه

98/09/03

خوانداری

درس 1(محله ی ما) - درس 2(زنگ ورزش) -

درس3(آسمان آبی طبیعت پاک) - درس4 (آواز گنجشک) -

درس 5(بلدر چین و برزگر)

دوشنبه

98/09/04

اجتماعی

درس1(من به دنیا آمدم) درس 2(من بزرگتر شدم)

درس 3(آیا ما مثل هم هستیم؟) درس4(اعضای خانواده)

درس 5(خانواده ام را دوست دارم) درس6(تغییر در خانواده)

درس 7(از بزرگتر ها قدردانی کنیم)

شنبه

98/1028

قرآن

از ابتدای صفحه ی 37

تمرین حروف ناخوانا(3) تا انتهای صفحه 64  آیه الکرسی

یکشنبه

98/10/29

هدیه

درس6(بانوی قهرمان)- درس7(بوی بهشت )-درس 8(جشن تکلیف)-

درس 9 (گفتگو با خدا)- درس 10(ماه مهمانی خدا )-درس 11( عید مسلمانان)

دوشنبه

98/10/30

علوم

درس 5(آب ماده ی با ارزش)- درس 6(زندگی ما و آب)-

درس 7(نور و مشاهده ی اجسام)- درس 8(جستجو کنیم و بسازیم)

سه شنبه

98/11/01

ریاضی

فصل 3(از ابتدای صفحه 49 کاربرد کسر در اندازه گیری)-

فصل4(ضرب و تقسیم)- فصل5(تا انتهای مبحث محیط صفحه 87)

چهارشنبه

98/11/02

املاء

درس 6(فداکاران)- درس 7(کار نیک)- درس 8(پیراهن بهشتی)-

درس 9 (بوی نرگس)- درس 10(یار مهربان)

شنبه

98/11/05

نگارش

درس 6(فداکاران)- درس 7(کار نیک)- درس 8(پیراهن بهشتی)-

درس 9 (بوی نرگس)- درس 10(یار مهربان)

یکشنبه

98/11/06

خوانداری

درس 6(فداکاران)- درس 7(کار نیک)- درس 8(پیراهن بهشتی)-

درس 9 (بوی نرگس)- درس 10(یار مهربان)

دوشنبه

98/11/07

اجتماعی

درس 8(چرا با هم همکاری می کنیم)- درس 9(مقررات خانه ی ما)-

درس 10(نیاز های خانواده چگونه تامین می شود)- درس 11(منابع)-

درس 12(درست مصرف کنیم)-درس 13(بازیافت)-

درس 14(خانه ام را دوست دارم)

چهارشنبه

98/12/12

قرآن

صفحه 65 پیام قرآنی تا انتهای صفحه 91 سوره طه آیه 40تا50

شنبه

98/12/17

هدیه

درس 12(سخن آسمانی)- درس13(انتخاب پروانه)-  درس 14(ام ابیها )-

درس 15(همسفر ناشناس)-درس 16(داناترین مردم)- درس 17(خواب شیرین)

دوشنبه

98/12/19

علوم

درس 9(نیرو همه جا (1) )- درس 10(نیرو همه جا (2) )- 

درس 11(بکارید و ببینید)

سه شنبه

98/12/20

ریاضی

فصل 5 از ابتدای صفحه 88 (اندازه ی سطح) فصل 6 جمع و تفریق

فصل 7تا ابتدای نمودار دایره ای صفحه 124

چهارشنبه

98/12/21

املاء

درس 11(نویسنده ی بزرگ)- درس 12(ایران عزیز)-

درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

شنبه

98/12/24

نگارش

درس 11(نویسنده ی بزرگ)- درس 12(ایران عزیز)-

درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

یکشنبه

98/12/25

خوانداری

درس 11(نویسنده بزرگ)- درس 12(ایران عزیز)-

درس13(درس آزاد)- درس 14(ایران آباد)

دوشنبه

98/12/26

اجتماعی

درس 15(خانه ها با هم تفاوت دارند)-درس 16(خانه ی شما چه شکلی است؟)-

درس 17(از خانه محافظت کنیم) -درس 18(مدرسه ی دوست داشتنی ما )-

درس 19(مکان های مدرسه را بشناسیم)-  درس 20(خانه ی شما کجاست؟)

دوشنبه

99/02/22

قرآن

صفحه 92 قصه ی آیه ها "به سوی مبارزه ی بزرگ" تا

صفحه 124 انتهای کتاب

سه شنبه

99/02/23

هدیه

درس 18(آیینه سخنگو)- درس 19(گندم از گندم بروید)-

 درس 20(باغ همیشه بهار)

چهارشنبه

99/02/24

علوم

درس 12(هر کدام جای خود(1) )- درس 13(هرکدام جای خود (2) )-

درس14(ازگذشته تا آینده)

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل 7(صفحه 124نمودار دایره ای)- فصل 8(ضرب عددها تا انتهای کتاب)

یکشنبه

99/02/28

املاء

درس 15(دریا)-درس 16(اگر جنگل نباشد)-درس 17(چشم های آسمان)

دوشنبه

99/02/29

نگارش

درس 15(دریا)-درس 16(اگر جنگل نباشد)-درس 17(چشم های آسمان)

سه شنبه

99/02/30

خوانداری

درس 15(دریا)-درس 16(اگر جنگل نباشد)-درس 17(چشم های آسمان)

چهارشنبه

99/02/31

اجتماعی

درس 21(جهت های اصلی)- درس 22(پست)-

درس 23(ایمنی در کوچه وخیابان)