تاریخ و ساعت
Friday : 19/07/2019

   
 
 

برنامه آزمون های پایه سوم ابتدایی

بودجه بندی ارزیابی دوره ای سال تحصیلی 98-97 (پایه سوم)

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

97/8/26

قرآن

فصل اول، آموزش نماز تا انتهای صفحه 41

یکشنبه

97/8/27

هدیه

درس 1: آستین های خالی درس 2: غروب یک روز بهاری

درس3 : همیشه با من درس 4: در کاخ نمرود درس5 : روز دهم

دوشنبه

97/8/28

علوم

درس 1 : زنگ علوم درس 2: خوراکی ها درس 3 مواد اطراف ما درس4: اندازه گیری مواد

سه شنبه

97/8/29

ریاضی

فصل 1 : الگوها فصل 2: عددهای چهاررقمی

فصل 3 : عددهای کسری تا ابتدای صفحه 52 تساوی کسرها

چهارشنبه

97/8/30

املاء

درس 1: محله ما درس 2: زنگ ورزش- درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک درس 4: آواز گنجشک درس 5: بلدرچین و برزگر

شنبه

97/9/3

نوشتاری

درس 1: محله ما درس 2: زنگ ورزش- درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک درس 4: آواز گنجشک درس 5: بلدرچین و برزگر

دوشنبه

97/9/5

بخوانیم

درس 1: محله ما درس 2: زنگ ورزش- درس 3: آسمان آبی، طبیعت پاک درس 4: آواز گنجشک درس 5: بلدرچین و برزگر

سه شنبه

97/9/6

اجتماعی

درس 1: من به دنیا آمدم درس 2: من بزرگتر شده ام درس 3: آیا ما مثل هم هستیم؟ - درس 4: اعضای خانواده درس5: خانواده ام را دوست دارم- درس 6: تغییر در خانواده درس7: از بزرگترها قدردانی کنیم- درس8: چرا با هم همکاری می کنیم؟

شنبه

97/10/29

قرآن

از ابتدای صفحه42، تمرین حروف ناخوانا(3) تا انتهای صفحه64 آیه الکرسی

یکشنبه

97/10/30

هدیه

درس6: بانوی قهرمان- درس7: بوی بهشت- درس 8: جشن تکلیف-

درس9: گفت و گو با خدا درس10: ماه مهمانی خدا

درس 11: عید مسلمانان درس12: سخن آسمانی

دوشنبه

97/11/1

علوم

درس5: آب ماده ی با ارزش درس 6: زندگی ما و آب-

درس7: نور و مشاهده ی اجسام – درس 8: جست و جو کنیم و بسازیم

سه شنبه

97/11/2

ریاضی

از ابتدای صفحه 52، تساوی کسرها تا انتهای فصل 5 محیط و مساحت

چهارشنبه

97/11/3

املاء

درس 6: فداکاران درس 7: کار نیک درس8: پیراهن بهشتی

درس 9: بوی نرگس – درس10: یار مهربان

شنبه

97/11/6

نوشتاری

درس 6: فداکاران درس 7: کار نیک درس8: پیراهن بهشتی
درس 9: بوی نرگس درس10: یار مهربان

یکشنبه

97/11/7

بخوانیم

درس 6: فداکاران درس 7: کار نیک درس8: پیراهن بهشتی

درس 9: بوی نرگس درس10: یار مهربان

دوشنبه

97/11/8

اجتماعی

درس9: مقررات خانه ی ما درس10: نیازهای خانواده چگونه تامین می شود؟ - درس11: منابع درس12: درست مصرف کنیم- درس13: بازیافت درس14: خانه ام را دوست دارم- درس15: خانه ها با هم تفاوت دارند.

یکشنبه

97/12/19

قرآن

صفحه 65 پیام قرآنی تا انتهای صفحه 91 سوره طه آیه 40تا50

دوشنبه

97/12/20

هدیه

درس 13: انتخاب پروانه درس 14: ام ابیها درس 15: همسفر ناشناس درس 16: داناترین مردم درس 17: خواب شیرین

سه شنبه

97/12/21

علوم

درس9: نیرو همه جا (1) درس10: نیرو همه جا (2)-

درس 11: بکارید و ببینید- درس12: هرکدام جای خود(1)

چهارشنبه

97/12/22

ریاضی

فصل 6: جمع و تفریق فصل 7 تا ابتدای نمودار دایره ای صفحه124

شنبه

97/12/25

املاء

درس11: نویسنده ی بزرگ درس12: ایران عزیز- درس13: درس آزاد-

درس14: ایران آباد

یکشنبه

97/12/26

نوشتاری

درس11: نویسنده ی بزرگ درس12: ایران عزیز- درس13: درس آزاد-درس14: ایران آباد

دوشنبه

97/12/27

بخوانیم

درس11: نویسنده ی بزرگ درس12: ایران عزیز- درس13: درس آزاد- درس14: ایران آباد

سه شنبه

97/12/28

اجتماعی

درس16: خانه ی شما چه شکلی است؟- درس17: از خانه محافظت کنیم - درس18: مدرسه ی دوست داشتنی ما درس 19: مکانهای مدرسه را بشناسیم درس20: خانه ی شما کجاست؟

یکشنبه

98/2/22

قرآن

صفحه92 قصه های آیه ها "به سوی مبارزه ی بزرگ"

تا صفحه124(انتهای کتاب)

دوشنبه

98/2/23

هدیه ها

درس 18: آینه ی سخنگو درس19: گندم از گندم بروید

درس20: باغ همیشه بهار

سه شنبه

98/2/24

علوم

درس13: هرکدام جای خود(2) درس 14: از گذشته تا آینده

چهارشنبه

98/2/25

ریاضی

فصل 7 صفحه124 نمودار دایره ای فصل 8 ضرب عددها

شنبه

98/2/28

املاء

درس 15: دریا- درس16: اگر جنگل نباشد درس17: چشم های آسمان

یکشنبه

98/2/29

نوشتاری

درس 15: دریا- درس16: اگر جنگل نباشد درس17: چشم های آسمان

دوشنبه

98/2/30

بخوانیم

درس 15: دریا- درس16: اگر جنگل نباشد درس17: چشم های آسمان

سه شنبه

98/2/31

اجتماعی

درس 21: جهت های اصلی- درس 22: پست

درس 23: ایمنی در کوچه و خیابان