تبریک تولد
 
تولد این عزیزان را تبریک عرض می نماییم :
رادوین مافی
روز تولد : 16 بهمن

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پنجم
 
علوم
فصل 1؛ زنگ علوم 01/08/01 درسنامه
فصل 2: ماده تغییر می‌کند. 01/08/01 درسنامه
ماهنامه مهر ماه 01/08/14 پاسخنامه‌ی ماهنامه علوم
فصل 3: رنگین کمان 01/08/20 درسنامه
فصل 4: برگی از تاریخ زمین 01/09/14 درسنامه
فصل 5: حرکت بدن 01/09/27 درسنامه
نمونه سوالات علوم 01/09/18 فعالیت تکمیلی فصل 5 و 6
فصل 6: چه خبر؟ (1) 01/10/27
فصل 6: چه خبر؟ (1) 01/10/27 درسنامه (بخش دوم: گوش، اندام حس شنوایی)
 
 
اجتماعی
فصل1؛ زندگی با دیگران 01/07/10 درسنامه‌ی درس1: من با دیگران ارتباط برقرار می‌کنم.
فصل1: زندگی با دیگران 01/07/25
فصل 1: زندگی با دیگران 01/08/14 درسنامه‌ی درس 3: همدلی با دیگران
ماهنامه مهر ماه 01/08/14 پاسخنامه‌ی ماهنامه اجتماعی
فصل 1: زندگی با دیگران 01/08/27 درسنامه‌ی درس 4: من عضو گروه هستم.
فصل 2: سرزمین ما 01/08/27 درسنامه‌ی درس 5: جمعیت ایران
فصل 2: سرزمین ما 01/10/26 درسنامه‌ی درس 6: منابع آب ایران
فصل 2: سرزمین ما 01/10/29 درسنامه‌ی درس 7: نواحی صنعتی مهم ایران
فصل 2: سرزمین ما 01/10/29 درسنامه‌ی درس 8: راه‌ها و حمل و نقل (1)
فصل 2: سرزمین ما 01/10/29 درسنامه‌ی درس 9: راه‌ها و حمل و نقل (2)
 
فارسی
درس ستایش 01/07/09 درسنامه درس ستایش- فارسی پنجم.pdf
درس اول 01/07/09 درسنامه-درس-تماشاخانه-فارسی-پنجم-.pdf
درس دوم 01/07/30 درسنامه درس فضل خدا- فارسی پنجم.docx.pdf
درس سوم 01/08/07 درسنامه درس سوم- فارسی پنجم.docx.pdf
درس چهارم   درسنامه درس چهارم- فارسی پنجم.docx.pdf
بخوان و حفظ کن 01/08/18 درسنامه شعر خرد رهنمای و خرد دلگشای- فارسی پنجم.docx.pdf
درس پنجم 01/09/16 درسنامه درس پنج- فارسی پنجم.pdf
درس ششم 01/10/12 درسنامه درس ششم- فارسی پنجم.docx.pdf
درس هشتم 01/10/12 درسنامه درس هشتم فارسی پنجم.docx.pdf
درس نهم ٠١/١٠/٢۵ درسنامه درس نهم فارسی پنجم -.docx.pdf
     
 
هدیه های آسمانی
درس اول و دوم 01/07/27 هديه 1و2 بنجم.pdf
درس سوم و چهارم 01/08/25 هديه 3و 4 درس پنجم.pdf
درس پنجم و ششم 01/09/30 درسنامه هدیه پنجم درس 5و 6 .pdf
درس هفتم و هشتم 01/10/12 هدیه درس 7و 8 پایه پنجم.pdf
     
     
 
پاسخنامه آزمون آنلاین
آزمون آنلاین هفتگی 01/07/11 Az-Online5-01.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/07/18 Az-Online5-02.pdf
آزمون آنلاین هفتگی  01/08/09 Az-Online5-04.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/08/16 Az-Online5-05.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/09/07 Az-Online5-06.pdf
آزمون پیشرفت تحصیلی 1 01/09/14 Az-pishraft1-5.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/09/23 Az-Online5-07.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/09/28 Az-Online5-08.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/10/05 Az-Online5-09.pdf
آزمون آنلاین هفتگی 01/10/12 Az-Online5-10.pdf
 
املا تلفیقی و ماهنامه
املا تلفیقی 16 01/10/28 املای تلفیقی ۱۶ پنجم.pdf
ماهنامه دی 01/10/28
املا تلفیقی 17 01/11/05 املای تلفیقی پنجم 17 .pdf
املا تلفیقی 18 01/11/12 املای تلفیقی پنجم 18 جدید.pdf