تبریک تولد
 
روز تولد :
سهند حافظی
روز تولد : 5 بهمن

 
     
 
     
فعالیت های تکمیلی پایه ششم
 
علوم
ریاضی
فعالیت شماره ١ ریاضی فعالیت تکمیلی ریاضی ششم.pdf
فعالیت شماره ٢ ریاضی ریاضی ششم .pdf
فعالیت ریاضی (1400/7/14) سوال تکمیلی 2 ریاضی پایه ششم.pdf
فعالیت شماره 3 (1400/7/21) فعالیت تکمیلی 3 پایه ششم .pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 (1400/7/28) ریاضیات تکمیلی 4 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 (1400/8/5) ریاضیات تکمیلی 5 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 6 (1800/8/12) تکمیلی 6 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 7 (1400/8/19) تکمیلی 7 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 8(1400/8/27) سوال تکمیلی 8 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 9 (1400/9/3) تکمیلی 9 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 10 (1400/9/10) فعالیت تکمیلی 10 کلاس ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 11 (1400/9/17) تکمیلی 11 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 12 (1400/9/24) تکمیلی 12 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 13 (1400/9/30) تکمیلی 13 ششم.pdf

فعالیت تکمیلی شماره 14 (1400/10/8)

تکمیلی 14 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 15 (1400/10/15) تکمیلی شماره 15 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 16(1400/10/22) تکمیلی 16 ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 17 (1400/10/29) تکمیلی شماره 17 ششم.pdf
 
فارسی
درسنامه ستایش درس نامه فارسی-شعر ستایش- پایه ششم.pdf
درسنامه درس اول درسنامه فارسی-درس اول-پایه ششم.pdf
درسنامه درس دوم درسنامه درس 2 فارسی-پایه ششم.pdf
درسنامه درس سوم درسنامه درس 3فارسی- پایه ششم.pdf
درسنامه درس چهارم درسنامه درس 4 فارسی-ششم.pdf
درسنامه درس پنجم درسنامه 5 فارسی-ششم.pdf
درسنامه درس ششم -پایه ششم -درسنامه فارسی-درس 6-.pdf
شعر سخن درسنامه فارسی-شعر سخن-ششم.pdf
درسنامه درس هشتم درسنامه درس 8فارسی-پایه ششم-.pdf
درسنامه درس نهم درسنامه درس 9فارسی-پایه ششم -..pdf
فعالیت تکمیلی2 فارسی (1400/9/17) فعالیت تکمیلی 2- فارسی-پایه ششم.pdf
درسنامه درس دهم درسنامه درس 10فارسی-پایه ششم.docx.pdf
درسنامه درس یازدهم درسنامه درس 11 فارسی- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 3 فارسی (1400/10/15) فعالیت تکمیلی-ش.3 پایه ششم - Copy.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 4 فارسی (1400/10/22) فعالیت تکمیلی-ش.4- پایه ششم.pdf
فعالیت تکمیلی شماره 5 فارسی (1400/10/29) فعالیت تکمیلی-ش.5- پایه ششم.docx.pdf
 
اجتماعی  
فصل 1 (دوستان ما) درسنامه‌ی درس 1 (دوستی)
فصل 1 (دوستان ما) درسنامه‌ی درس 2 (آداب دوستی)
فصل 2 (تصمیم‌گیری) درسنامه‌ی درس 3 (تصمیم‌گیری چیست؟)
فصل 2 (تصمیم‌گیری) درسنامه‌ی درس 4 (چگونه تصمیم بگیریم؟)
فصل 3 (کشاورزی در ایران) درسنامه‌ی درس 5 (عوامل مؤثر در کشاورزی)
فصل 3 (کشاورزی در ایران) درسنامه‌ی درس 6 (محصولات کشاورزی از تولید تا مصرف)
درس های 1 تا 6 فعالیت تکمیلی شماره 1 اجتماعی
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) درسنامه‌ی درس 7 (طلای سیاه)
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) درسنامه‌ی درس 8 (انرژی را بهتر مصرف کنیم)
فصل 4 (ایران و منابع انرژی) فعالیت تکمیلی 2 اجتماعی
فصل 5 (پیشرفت‌های علوم و فنون
 در دوره اسلامی)
درسنامه درس 9 (پیشرفت‌های علمی مسلمانان)
فصل 5 (پیشرفت‌های علوم و فنون
در دوره اسلامی)
درسنامه درس 10
(چه عواملی موجب گسترش علوم و فنون در دوره‌ی اسلامی شد؟)
فصل 5  فعالیت تکمیلی 3 اجتماعی
فصل 6 (سفری به اصفهان)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 1 اجتماعی(فصل‌های 1 تا 3)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 2 اجتماعی(فصل 4)
پاسخنامه پاسخنامه فعالیت تکمیلی شماره 3 اجتماعی(فصل 5)
فصل 6 (سفری به اصفهان) درسنامه درس 12 (چرا فرهنگ و هنر در دوره‌ی صفویه شکوفا شد؟)
پاسخنامه پاسخ کاربرگه های 14 و 15 و 16
 
 
هدیه‌های آسمانی
درس 1 و 2 هدیه‌ها درسنامه‌ی درس‌های یکتا و بهترین راهنمایان
درس 1 پاسخ سوالات آخر درس 1 (یکتا)
درس 2 پاسخ سوالات آخر درس 2 (بهترین راهنمایان)
درس 3 و 4 هدیه‌ها درسنامه‌ی درس‌های سرور آزادگان و باغ سری
درس 3 پاسخ سوالات آخر درس 3 (سرور آزادگان)
درس 4 پاسخ سوالات آخر درس 4 (باغ سری)
درس‌های 1 تا 3 فعالیت تکمیلی شماره 1 هدیه ها
درس‌ 5 و 6 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های شتربان باایمان و سیمای خوبان
درس 5 پاسخ سوالات آخر درس 5 (شتربان باایمان)
درس 6 پاسخ سوالات آخر درس 6 (سیمای خوبان)
درس 7 و 8 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های "دست در دست دوست" و دوران غیبت"
درس 7 پاسخ سوالات آخر درس 7 (دست در دست دوست)
درس 8 هدیه ها سوالات درس 8 
درس 8 پاسخ سوالات آخر درس 8 (دوران غیبت)
درس 9 و 10 هدیه ها درسنامه‌ی درس‌های "جهان دیگر" و "آداب زندگی"
درس 9 پاسخ سوالات آخر درس 9 (جهان دیگر)
درس 10 پاسخ سوالات آخر درس 10 (آداب زندگی)
 
خط
خط (1400/7/14) ششم.pdf
خط  (1400/7/21) خط 19مهر-2.pdf
خط (1400/7/28) خط 28مهر-2.pdf
خط (1400/8/5) خط 3ابان-3.pdf
خط (1400/8/12) 12 آبان-2.pdf
خط (1400/8/19) خط 19ابان-1.pdf
خط(1400/8/27) خط26آبان-3.pdf
خط (1400/9/3) خط3آذر-3.pdf
خط (1400/9/10) خط 10 آذر-1.pdf
خط (1400/9/17) خط 17آذر-3.pdf
خط (1400/9/24) خط24آذر-3.pdf
خط (1400/9/30) خط 1 دی-3.pdf

خط 1400/10/8

خط 8 دی-3.pdf
خط 1400/10/15 خط15دی-3.pdf
خط 1400/10/22 خط 22 دی-3.pdf
خط  1400/10/29 خط 29 دی-3.pdf
 
املا
برگه املا تلفیقی املا تلفیقی.pdf
 
نگارش
پاسخنامه نگارش درس اول darse 1-- (1).pdf
پاسخنامه نگارش درس دوم پاسخنامه نگارش درس2-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس سوم نگارش درس سوم-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس چهارم نگارش درس 4-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس پنجم پاسخنامه نگارش درس 5- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس ششم پاسخنامه نگارش درس 6- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس هشتم پاسخنامه نگارش درس 8-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس نهم پاسخنامه نگارش درس 9-پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس دهم پاسخنامه نگارش درس 10- پایه ششم.pdf
پاسخنامه نگارش درس یازدهم پاسخنامه نگارش درس 11-پایه ششم.pdf
 
رایانه
درسنامه شماره 1  درسنامه 1 رایانه پایه ششم.pdf
درسنامه شماره 2 درسنامه 2 رایانه پایه ششم.pdf
   
 
پاسخنامه آزمون آنلاین
 
آزمون 25 آذر Azmoon-Online-07.pdf
آزمون 2 دی Azmoon-Online-riazi.pdf
آزمون 9 دی Azmoon-Online-08.pdf
آزمون 16 دی Azmoon-Online-09.pdf
آزمون 23 دی Azmoon-Online-10.pdf