تاریخ و ساعت
Saturday : 08/08/2020

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه هشتم سال تحصیلی 99-98

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

98/07/13

زبان

درس 1 (my nationality)

شنبه

98/07/13

ریاضی

فصل 1 (عددهای صحیح و گویا)

شنبه

98/07/20

قرآن

درس اول تا پایان صفحه ی‌12 (آموزش مفاهیم سوره های نور و مومنون)

شنبه

98/07/20

علوم

فصل 1 و 2 (مخلوط و جداسازی مواد تغییرهای شیمیایی در خدمت زندگی)

شنبه

98/08/11

پیامها

درس 1 و 2 و 3

(آفرینش شگفت انگیز عفو و گذشت همه چیز در دست تو)

شنبه

98/08/11

ریاضی

فصل 2 و 3 تا پایان چهارضلعی ها

شنبه

98/08/18

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3 (ارمغان ایران حکایت همدلی و اتحاد)

شنبه

98/08/18

عربی

درس 2 و 3 (اهمیه اللغه العربیه - مِهنَتَکَ فی المستقبل)

شنبه

98/08/25

اجتماعی

درس 1 تا پایان

درس 7 (ارتباط و رسانه)

شنبه

98/08/25

علوم

فصل 3 و 4 (از درون اتم چه خبر؟ - تنظیم عصبی)

جمعه

98/09/01

مبتکران

آزمون شماره 1

شنبه

98/09/02

زبان

درس 2 و 3

(my week & my abilities)

شنبه

98/09/09

پیامها

درس های 4 و 5 (پیوند جاودان  

روزی که اسلام کامل شد)

شنبه

98/09/09

قرآن

درس های 2و3 تا پایان درس 4 (آموزش مفاهیم سوره نمل پایان صفحه 45)

شنبه

98/09/16

ادبیات

درس های 4و5و6و7 (سفر شکفتن راه نیک بختی آداب نیکان)

شنبه

98/09/16

علوم

فصل 5 و 6

(حس و حرکت تنظیم هورمونی)

شنبه

98/09/23

عربی

درس 4 و 5

(التجربه الجدیده الصداقه)

شنبه

98/09/23

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 11 (ورود اسلام به ایران)

 

یکشنبه

98/10/01

ترم اول

قرآن

درس 1 تا پایان درس 6 (آموزش مفاهیم سوره عنکبوت صفحه ی 64 )

سه شنبه

98/10/03

ترم اول عربی

درس 1 تا پایان درس 5 (الصداقه)

چهارشنبه

98/10/04

ترم اول پیامها

درس های 1 تا آخر درس 7

(یک فرصت طلایی)

شنبه

98/10/07

ترم اول علوم

فصل 1 تا پایان فصل 7

(الفبای زیست فناوری)

یکشنبه

98/10/08

ترم اول زبان

درس 1 تا پایان درس 4

(my halth)

دوشنبه

98/10/09

ترم اول املاء

درس 1 تا پایان درس 8

سه شنبه

98/10/10

ترم اول انشاء

درس 1 تا پایان درس 4

(گوش بدهیم و بنویسیم)

شنبه

98/10/14

ترم اول ریاضی

از فصل 1 تا پایان فصل 4

(جبر و معادله)

دوشنبه

98/10/16

­­­

ترم اول

اجتماعی

 

از درس 1 تا پایان درس 12

(عصر طلایی فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی)

چهارشنبه

98/10/18

ترم اول ادبیات

درس 1 تا پایان درس 8 (آزادگی)

شنبه

98/11/05

ادبیات

درس 9 و 10

(نوجوان باهوش قلم سحر آمیز)

شنبه

98/11/12

علوم

فصل 8 (تولید مثل در جانوران )

شنبه

98/11/12

زبان

درس 5 (my city)

شنبه

98/11/19

عربی

درس 6 و 7

(فی السفر - ارضُ الله واسِعه)

شنبه

98/11/19

اجتماعی

درس های 13 و 14 (غزنویان، سلجوقیان و خوارزم شاهیان و میراث فرهنگی ایران درعصر سلجوقی)

جمعه

98/11/25

مبتکران

آزمون شماره 2

شنبه

98/11/26

پیامها

درس های 8 و 9

(نشان ارزشمندی تدبیر زندگانی)

شنبه

98/12/03

ریاضی

فصل 5 (بردار و مختصات)

شنبه

98/12/03

زبان

درس 6 ( my village)

شنبه

98/12/10

قرآن

درس های 7 و 8 (سوره های لقمان، روم، حجرات آموزش مفاهیم تا پایان صفحه ی 82)

شنبه

98/12/10

علوم

فصل 9 و 10 (الکتریسته مغناطیس)

شنبه

98/12/24

ریاضی

فصل 6 (مثلث)

شنبه

98/12/24

ادبیات

درس 11 و 12 و 13 (پرچم داران شیرحق ادبیات انقلاب)

شنبه

99/01/16

ریاضی

فصل 5 و 6 (بردار و مختصات و مثلث)

شنبه

99/01/23

علوم

فصل های 9 تا پایان 12 (سنگ ها)

شنبه

99/01/23

عربی

درس 7 و 8 (ارضُ الله واسِعه

الاعتماد علی النفس)

جمعه

99/01/29

مبتکران

آزمون شماره 3

شنبه

99/01/30

پیامها

درس های 10 و 11 و 12

(دو سرمایه گرانبها آفت های

 زبان ارزش کار)

شنبه

99/01/30

ادبیات

درس 14 و 15 (یاحسین (ع) و پرنده آزادی کودکان سنگ)

شنبه

99/02/06

اجتماعی

درس 15 تا پایان درس 22

(ویژگی های طبیعی و انسانی آفریقا)

شنبه

99/02/06

ریاضی

فصل 7 (توان و جذر)

شنبه

99/02/13

علوم

فصل 13 و 14

(هوازدگی نور و ویژگی های آن)

شنبه

99/02/13

پیامها

درس های 13 و 14

(کلید گنج ها ما مسلمانان)

جمعه

99/02/19

مبتکران

آزمون شماره 4 

شنبه

99/02/20

اجتماعی

درس های 20 تا 24

(قاره استرالیا و اقیانوسیه)

شنبه

99/02/20

عربی

درس 9 و 10

(السفره العِلمیه الحِکَم)

شنبه

99/02/27

ریاضی

فصل 8 و 9

(آمار و احتمال دایره)

شنبه

99/02/27

زبان

کل کتاب درس 1 تا پایان درس 7