پرورشی
   
 
 

*مـوارد و نـکات قـابل تــوجه دانـش‌آمـوزان*

دانش‌آموزان عزیز لطفا،

 • 1-دقت نمایید که، تمامی وسایلتان (لوازم‌التحریر، کیف، ساک و لباس‌های ورزشی و ...) دارای برچسب نام و نام‌ خانوادگی باشند.

 • 2-از آوردن وسایل اضافه و غیرضروری به مدرسه خودداری نمایید.

 • 3-در نگهداری لوازم شخصی و لوازم‌التحریر دقت کافی داشته باشید.

 • 4-از آوردن هرگونه وسایل غیر‌درسی مانند ( تلفن همراه، فلش، انواع CD ها و ...) بدون هماهنگی با مدرسه خودداری نمایید.

 • 5-در برخورد با دیگر دوستان و معلمین، رعایت ادب و احترام را به‌جا آورید.

 • 6-در صورت وارد کردن خسارت به اموال مدرسه، هزینه‌ی خسارت وارده را باید از محل پس‌انداز خود بپردازید.

 • 7-بهداشت و نظافت فردی را رعایت فرمایید، و هر روز لیوان تمیز و دستمال به همراه داشته باشید.

 • 8-از آوردن لوازم‌التحریر به غیر از وسایلی که مدرسه در اختیارتان قرار داده‌است، خودداری فرمایید.

 • 9-راس ساعت مقرر در مدرسه حضور داشته باشید، در صورت تاخیر، مورد ثبت شده و نمره انضباط کسر می‌گردد.

 • 10-با جدیت مطالب درسی را پی‌گیری نمایید و تکالیف خود را انجام دهید.

 • 11-مراقب دانش‌آموزان کوجک‌تر از خود و بهترین الگوی رفتاری برای آن‌ها باشید.

 • 12-به تذکرات مسئولین مدرسه توجه کافی داشته باشید.

 • 13-در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مجتمع، مورد انضباطی در کارت انضباطی ثبت شده و از نمره‌ی انضباط کسر می‌گردد.

 • 14-با صدای بلند در مدرسه صحبت نکنید و از هرگونه شوخی(لفظی، دستی) پرهیز نمایید.