تاریخ و ساعت
 
Monday : 04/07/2022

 
     
 
     
 

 

بودجه‌بندی ارزیابی دوره‌ای سال تحصیلی1401-1400 (پایه هفتم)

 

روز

تاریخ

موضوع

ارزیابی

موارد ارزیابی

شنبه

1400/7/17

ریاضی

فصل اول (راهبردهای حل مسئله)

دوشنبه

1400/7/19

زبان

درس 1 (my name)

شنبه

1400/7/24

اجتماعی

درس 1 تا پایان درس 3(چه به مقررات وقوانین نیاز داریم؟)

دوشنبه

1400/7/26

قرآن

درس1 آموزش مفاهیم و انس با قرآن در خانه سوره یونس تا  صفحه 19

شنبه

1400/8/1

علوم

فصل 1 و 2 (تجربه و تفکر اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن)

دوشنبه

1400/8/3

عربی

درس 1 تا آخر درس 3 (قیمه العلم تا آخر المواعظ العددّیه)

شنبه

8/8/1400

ریاضی

فصل 1و2 و فصل 3 (تا ابتدای معادله)

دوشنبه

10/8/1400

ادبیات

درس 1 تا پایان درس 3(نسل آینده ساز، توفیق ادب)

شنبه

15/8/1400

علوم

فصل 3 و 4 (اتم ها، الفبای مواد،

 مواد پیرامون ما)

دوشنبه

17/8/1400

اجتماعی

درس 4 تا پایان درس 7

(تولید و توزیع)

شنبه

22/8/1400

مبتکران

آزمون جامع شماره 1

دوشنبه

24/8/1400

زبان

درس 2 و 3

(my class mates & my age)

شنبه

1400/8/29

علوم

فصل 5 و 6 (از معدن تا خانه ، قسمت اول سفر آب روی زمین)

دوشنبه

1400/9/1

اجتماعی

درس 8 تا پایان درس 10

 

شنبه

1400/9/6

ریاضی

از ابتدای کتاب تا ابتدای تبدیلات هندسی(فصل4)

دوشنبه

1400/9/8

پیامها

درس های 1تا پایان درس5

(پیامبر رحمت)

شنبه

1400/9/13

عربی

درس 5 و 6 (فی السوق و

الجملات الذهبیه)

دوشنبه

1400/9/15

ادبیات

درس های 4 و5و6و7 (علم زندگانی و حکایت دعای مادر)

 

شنبه

20/9/1400

 

علوم

 

 

 

فصل 6و7(سفر آب درون زمین)

دوشنبه

22/9/1400

زبان

درس های 3و4( my family)

 

شنبه

27/9/1400

قرآن

 

درس 3 تا پایان درس 6

 

چهارشنبه

1/10/1400

قرآن             ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6 (پایان صفحه 62 آموزش مفاهیم و انس با قرآن در خانه سوره نحل9)

شنبه

4/10/1400

علوم             ترم اول

فصل1 تا پایان فصل 7(سفر آب درون زمین)

دو شنبه

6/10/1400

عربی               ترم اول

درس 1 تا پایان درس 6

(الجملات الذهبیه)

چهار شنبه

8/10/1400

پیامها               ترم اول

درس 1 تا پایان درس7(برترین بانو)

شنبه

11/10/1400

ریاضی ترم اول

 

 

فصل 1 تا پایان فصل 4                     (هندسه و استدلال)

 

دوشنبه

13/10/1400

زبان               ترم اول

 

درس 1 تا پایان درس 4

 

 

( my family)

 

چهار شنبه

15/10/1400

انشاء    ترم اول

از درس 1 تا پایان درس 4

(بندهای بدنه)

شنبه

18/10/1400

اجتماعی  ترم اول

 

درس 1 تا پایان درس 12             (حفاظت از زیستگاه های ایران)

دوشنبه

20/10/1400

املا

ترم اول

درس 1 تا پایان درس8

چهارشنبه

22/10/1400

ادبیات

ترم اول

درس 1 تا پایان درس 8 (زندگی همین لحظه هاست، سفرنامه اصفهان)

شنبه

9/11/1400

عربی

درس 7 و 8 (حِوارُ فی الاُسره و

 فی الحدود)

دوشنبه

11/11/1400

پیامها

درس های 8 و 9 (افتخار بندگی

 به سوی پاکی)

شنبه

16/11/1400

علوم

فصل 8 (انرژی و تبدیل های آن)

 

 

دوشنبه

18/11/1400

زبان

درس 5 (my appearance)

شنبه 23/11/1400

مبتکران

آزمون جامع شماره 2

دوشنبه

25/11/1400

ادبیات

درس 9 و10 (کلاس ادبیات، مرواریدی در صدف، زندگی حسابی، فرزند انقلاب و شعرخوانی گِل و گُل)

شنبه

30/11/1400

ریاضی

شمارنده و اعداد اول

دوشنبه

2/12/1400

اجتماعی

درس های 13 و 14 (جمعیت ایران ، منایع آب و خاک)

شنبه

7/12/1400

عربی

درس 9 و 10 (الا سره ناجحه

و زینته الباطن)

دوشنبه

9/12/1400

قرآن

درس های 7و8 (آموزش مفاهیم و انس با قرآن در خانه سوره کهف پایان صفحه78)

شنبه

14/12/1400

علوم

فصل 9 و 10 (منابع انرژی گرما و بهینه سازی مصرف انرژی)

 

 

دوشنبه

16/12/1400

پیامها

درس های 10 و11                         (ستون دین نماز جماعت )

شنبه

21/12/1400

ریاضی

فصل های 5و6(شمارنده و اعداد اول-سطح وحجم)

دوشنبه

23/12/1400

زبان

درس 6 (my house)

دوشنبه

15/1/1401

جامع

تمام دروس بر اساس تکالیف  نوروزی

شنبه

20/1/1401

ریاضی

 

 

از ابتدای کتاب تا آخر فصل 7 توان و جذر

 

دوشنبه

22/1/1401

قرآن

درس 9و10

شنبه

27/1/1401

علوم

فصل های 9 تا پایان

 فصل 12 (سفره ی سلامت)

دوشنبه

29/1/1401

ادبیات

درس 14 و 15 (امام خمینی (ره) ، مرخصی و چرا زبان فارسی

 را دوست دارم)

شنبه

3/2/1401

مبتکران

آزمون جامع 3

دو شنبه

5/2/1401

پیامها

درس 13 و 14 (بربال فرشتگان

 کمال هم نشین)

شنبه

10/2/1401

عربی

درس 11 و 12 (الاخلاص فی العمل و الایام و الفصول و الالوان)

دوشنبه

12/2/1401

اجتماعی

کل کتاب

شنبه

17/2/1401

ریاضی

کل کتاب

دوشنبه

19/2/1401

زبان

کل کتاب

شنبه

24/2/1401

علوم

کل کتاب

دوشنبه

26/2/1401

ادبیات

کل کتاب