تاریخ و ساعت
Thursday : 15/11/2018

   
 
 

برنامه آزمون‌های پایه هفتم

روز

تاریخ

درس

مواد ارزیابی

شنبه

96/7/15

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل 1 (راهبردهای حل مسأله)

شنبه

96/7/15

زبان

درس اول و مکالمه درس دوم

شنبه

96/7/22

قرآن

آموزش مفاهیم درس(1)

شنبه

96/7/22

علوم

فصل 1: تجربه و تفکر-

فصل 2: اندازه گیری در علوم و ابزارهای آن

شنبه

96/7/29

پیام ها

درس اول: بینای مهربان- درس دوم: استعانت از خداوند

شنبه

96/7/29

عربی

الدرس الاول: (قیمه العلم- نورالکلام- کنز الکنوز)

شنبه

96/8/6

ادبیات

درس اول: زنگ آفریش- درس دوم: چشمه معرفت- درس سوم: نسل آینده ساز

شنبه

96/8/6

اجتماعی

فصل 1 تا انتهای فصل 3 (درس 1 الی درس 6)

شنبه

96/8/13

ریاضی

از ابتدای کتاب تا ابتدای ضرب و تقسیم عددهای صحیح از فصل دوم (عددهای صحیح)

شنبه

96/8/13

زبان

درس دوم و سوم

شنبه

96/8/20

علوم

فصل 3: اتم الفبای مواد-

فصل 4: مواد پیرامون ما

شنبه

96/8/20

قرآن

آموزش مفاهیم درس های (2) (3)

شنبه

96/8/4

آزمون جامع مبتکران

فارسی: درس 1 تا انتهای 3

عربی: درس 1و2

پیام ها: درس 1 تا انتهای 3

قرآن: درس 1 تا 3     -      زبان: درس 1و2

ریاضی: فصل 1 و 2

علوم: فصل 1 و 2 و فصل 3 تا ابتدای "گفتگو کنید"

اجتماعی: درس 1 تا انتهای درس 3

شنبه

07/09/1394

عربی

جواهرالکلام- کنوز الحکم- کنزالنصیحه

شنبه

14/09/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 12

شنبه

14/09/1394

ادبیات

با بهاری که می رسد از راه- قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ علم زندگانی- زندگی همین لحظه است

شنبه

28/09/1394

جامع شماره (3)

فارسی: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 6

ریاضی: فصل های 2، 3 و 4 (تا ابتدای هم نهشتی اشکال هندسی)

علوم:  از ابتدای فصل 3 تا انتهای فصل 5

اجتماعی: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 8

عربی: درس 2

پیام ها: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 5

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 2 تا انتهای درس 3

قرآن: از ابتدای درس 3 تا انتهای درس 5

شنبه

28/09/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل 3 (جبر و معادله)

شنبه

28/09/1394

زبان

My name- My classmate- My Age- My Family

شنبه

05/10/1394

قرآن- ترم اول

آموزش مفاهیم از ابتدای کتاب تا انتهای درس (5)

یکشنبه

06/10/1394

پیام ها- ترم اول

از ابتدای کتاب تا انتهای درس هفتم

دوشنبه

07/10/1394

زبان- ترم اول

My name- My classmate- My Age- My Family

چهارشنبه

09/10/1394

علوم- ترم اول

از ابتدای فصل 1 تا انتهای فصل 7

شنبه

12/10/1394

ریاضی- ترم اول

فصل های (1) ، (2)، (3) و (4) (هندسه و استدلال)

یک شنبه

13/10/1394

املاء- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 7

دوشنبه

14/10/1394

ادبیات- ترم اول

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 7

سه شنبه

15/10/1394

انشاء- ترم اول

نقشه نوشتن- طبقه بندی موضوع- کوچک تر کردن موضوع- بندهای بدنه

چهارشنبه

16/10/1394

اجتماعی- ترم اول

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 18

شنبه

19/10/1394

عربی- ترم اول

قیمه العلم- نورالکلام- کنز الکنوز-  جواهرالکلام- کنوز الحکم- کنزالنصیحه- الحکم النّافعه- المواعظ العددیّه- حوار بین ولدین

شنبه

03/11/1394

علوم

انرژی و تبدیل های آن- منابع انرژی

شنبه

03/11/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس (6) و (7)

شنبه

10/11/1394

پیام ها

افتخار بندگی- به سوی پاکی

شنبه

10/11/1394

عربی

فی السوق- الجملات الذّهبیه

شنبه

17/11/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 24

شنبه

17/11/1394

ادبیات

نصیحت امام (ره)- کلاس ادبیات- عهد و پیمان

شنبه

24/11/1394

زبان

My Appearance- My House

شنبه

24/11/1394

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل (6) (سطح و حجم)

شنبه

01/12/1394

علوم

گرما و بهینه سازی مصرف انرژی- سلول و سازمان بندی آن

شنبه

01/12/1394

قرآن

آموزش مفاهیم درس های (8) و (9)

شنبه

08/12/1394

پیام ها

ستون دین- نماز جماعت

شنبه

08/12/1394

عربی

حوار فی الاسره- فی الحدود

شنبه

15/12/1394

جامع شماره (4)

فارسی: از ابتدای درس 9 تا انتهای درس 12

ریاضی: فصل های 6، 7 و 8 (تا ابتدای مختصات)

علوم:  از ابتدای فصل 8 تا انتهای فصل 11

اجتماعی: از ابتدای درس 12 تا انتهای درس 17

عربی: از ابتدای درس 4 تا انتهای درس 8

پیام ها: از ابتدای درس 8 تا انتهای درس 11

زبان انگلیسی: از ابتدای درس 5 تا انتهای تمرینات دوره ای (3)

قرآن: از ابتدای درس 7 تا انتهای درس 9

شنبه

15/12/1394

اجتماعی

از ابتدای درس 1 تا انتهای درس 8

شنبه

15/12/1394

ادبیات

خدمات متقابل اسلام و ایران- اُسوه نیکو

شنبه

14/01/1395

زبان

My House- My Address

شنبه

14/01/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل (7) ( توان و جذر) و فصل (8) (بردار و مختصات)

شنبه

21/01/1395

علوم

سفره ی سلامت- سفر غذا

شنبه

21/01/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس های (10) و (11)

شنبه

28/01/1395

پیام ها

نشان عزت- بر بال فرشتگان

شنبه

28/01/1395

عربی

الاسره النّاجحه- زینه الباطن

شنبه

04/02/1395

ادبیات

امام خمینی (ره )- آدم آهنی و شاپرک- ما می توانیم

شنبه

04/02/1395

اجتماعی

تمامی مطالب آموخته شده در سال تحصیلی

شنبه

11/02/1395

زبان

My name- My classmate- My Age- My Family-  My Appearance- My House- My Address- My Favorite Food

شنبه

11/02/1395

ریاضی

از ابتدای کتاب تا پایان فصل (8) و فصل (9) تا ابتدای احتمال

شنبه

18/02/1395

جامع شماره (5)

فارسی: کل کتاب

ریاضی: کل کتاب

علوم: کل کتاب

اجتماعی: کل کتاب

عربی: کل کتاب

پیام ها: کل کتاب

زبان انگلیسی: کل کتاب

قرآن: کل کتاب

شنبه

18/02/1395

علوم

گردش مواد- تبادل با محیط

شنبه

18/02/1395

قرآن

آموزش مفاهیم درس (12)

شنبه

25/02/1395

عربی

الاسره النّاجحه- زینه الباطن- حوار فی الاسره- فی الحدود- فی السوق- الجملات الذّهبیه- الاخلاص فی العمل- الایّام و الفصول و الألوان

شنبه

25/02/1395

پیام ها

کمال هم نشین- مزدوران شیطان