تاریخ و ساعت
پنج‌شنبه, ۲۴ آبان ۱۳۹۷
15 نوامبر 2018

   
 
 

تکالیف روزانه 

چهار  شنبه :8/23
پیش دبستان(خانم صلاحی): زبان ترمی- رایانه- کارگاه هنر( کاردستی گل با چوب درخت و در بطری)- اسباب بازی( آموزش بخشیدن و قرض دادن اسباب بازی به دوستان)- کاردستی( آشنایی با موقعیت اجرام آسمانی در طی شبانه روز:ماه،خورشید،)
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان): روان خوانی(ای)-نوشتاری ص 56 و 57- ریاضی:ص 54 انجام شد- املای پای تخته ای
تکلیف: ریاضی کار در منزل 8+آدینه فارسی
کلاس 1/2( علیزاده): تکرار و تمرین (ای)- نوشتاری ص 55 انجام شود- املا- علوم: تدریس فصل 4
تکلیف: آدینه فارسی+کار در منزل ریاضی ص 8
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم ذکایی): ریاضی: جمع و تفریق فرآیندی- کتاب درک متن کار شد- آموزش مهارت های زندگی- 
 تکلیف: نگارش ص 31 و 32- سوالات ریاضی حل شود- قرآن طبق قاصدک کار شود
کلاس2/2(خانم عصمتی): روان خوانی- لغت نویسی- حل تمرین ریاضی- تدریس ریاضی ص 25- آموزش مهارت های زندگی
تکلیف: حل تمارین گفته شده- جمله سازی با غلط های املایی شماره 5 و 6- قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- نوشتاری ص 31 و 32 انجام شود
=========================================================================
کلاس 3/1( خانم زینلی): ریاضی: تدریس شد- فارسی: درس 4 تدریس شد-مهارت های زندگی
تکلیف: برگه علوم انجام شود- قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- کتاب کار ریاضی ص 266-27-28و31- املا از دروس 1 تا 4
کلاس3/2( برومند): آموزش گرم و کیلوگرم- انجام فعالیت های درس 5 هدیه ها-آموزش مهارت ها-تدریس د رس 4 علوم
 تکلیف: نگارش درس 5- کتاب کارریاضی سوال 81 تا 101- قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- هدیه ها: دروس 1 تا 3 مطالعه شود- برگه سوالات علوم پاسخ داده شود
=========================================================================
کلاس4/1( خانم برومندفر): ریاضی: مبحث تقریب ها تدریس شد- ارزیابی ریاضی- قرآن: تدریس درس 5
تکلیف: قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- تمرینات آزمون خیلی سبز در دفتر نوشته شود
کلاس 4/2( خانم علی نوری): روخوانی فارسی کار شد- آموزش مهارت ها- قرآن : تدریس تا ص 32- ارزیابی ریاضی از مبحث کسرها
تکلیف: قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- سوالات آزمون مبحث کسر در دفتر با پاسخ نوشته شود
کلاس 4/3( خانم کشاورز):  ریاضی مبحث کسر ارزیابی شد- آموزش مهارت ها- بررسی سوالات آزموزن کسر
تکلیف: فصل کسر کار شود- قرآن طبق قاصدک کار شود- مبحث کسر از خیلی سبز در دفتر ریاضی حل شود
=========================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی): ریاضی: ص 35- علوم: پرسیده شد- بررسی کتاب کار تا ص25
تکلیف:  قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- کتاب کار ریاضی تا آخر ص 27 حل شود- کتاب ریاضی ص 39 در دفتر حل شود
 
کلاس5/2( خانم نگاری):ریاضی:ص 39- هم خوانی شعر ای ایران- انشاءنویسی-
تکلیف: علوم: فصل 3 مطالعه شود- املا از درس بازرگان و پسران نوشته شود- قرآن مطالعه شود- کتاب فارسی مطالعه شود
کلاس 5/3( خانم سهرابی):درس 9 نگارش انجام شد- علوم: پرسیده شد- درس 6 فارسی تریس شد- نکات تکمیلی درس 6 اجتماعی گفته شد
تکلیف: کتاب کار ریاضی ص 28 و 29حل شود- اجتماعی: درس 6 پرسیده می شود- قرآن طبق قاصدک مطالعه شود- 
=========================================================================
کلاس 6/1: تدریس درس 7 اجتماعی- تدریس فصل 4 علوم تا سر حرکات ورقه های زمین
تکلیف: بررسی کتاب کار علوم فصل های 1 تا 3- پاسخنامه سوالات در سایت گذاشته می شود
کلاس 6/2: تدریس درس 7 اجتماعی- تدریس فصل 4 علوم تا سر حرکات ورقه های زمین
تکلیف: کاربرگ شماره 10 اجتماعی انجام شود- بررسی کتاب کار علوم-پاسخنامه سوالات در سایت گذاشته می شود