تاریخ و ساعت
دوشنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۸
21 اُكتبر 2019

   
 
 

 

گزارش روزانه و تکلیف ابتدایی
 
 
دوشنبه :7/29
پیش دبستان(خانم ذکایی): گفتگوی واحد کار: دانشمندان، شعرخوانی، فارسی:صدای آ،خلاقیت : بازی با توپهای امتیازی، زبان، فوتبال، علوم: چگونگی تشکیل سایه
=========================================================================
کلاس 1/1:(خانم علیان): فارسی: نشانه اَ، تدریس ریاضی تم5 صص32، نوشتاری : صص33
تکلیف:  نشانه اَ
 
 
کلاس 1/2( علیزاد): ریاضی: صص32و33، نوشتاری : صص31-32،  فارسی: نشانه اَ،  
تکلیف: نشانه اَ
=========================================================================
کلاس 2/1( خانم زینلی): ریاضی: تدریس ص14، فوتبال، ماهنامه، مهارتهای زندگی
 تکلیف:  نوشتن از عدد 30تا99 با الگوی 3تا3تا
 
 
کلاس2/2(خانم صبوری): ریاضی: ;کاربرگ ش2کتاب کار ریاضی، پرسش از علوم و فارسی
تکلیف:  2بارخواندن و پرسش از چغندر پربرکت، روانخوانی از درس 3 هدیه‌ها، نوشتن 1بار از کلمات خط کشیده شده
=====================================================================
کلاس 3/1( خانم بافنده): فارسی: روخوانی درس3، املای درس3
تکلیف: رونویسی صص30و31
=========================================================================
کلاس4/1( خانم عصمتی): تدریس مقایسه اعداد، تدریس قرآن تا ص12، 
تکلیف:  10سوال علوم از درس1و2، کشیدن نقشه از روبرو و بالا
کلاس 4/2( خانم چوب تراش): فارسی: مرور و روانخوانی درس4، اجتماعی : درس4، 
تکلیف: حل 10 سوال ریاضی، 1عدد املا
=======================================================================
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی): انجام آزمایشات علوم
تکلیف: 2بار نوشتن کلمات سخت درس4فارسی، کتاب کار تا آخر ص13
 
کلاس5/2( خانم دهقان): آزمایشات علوم : درس3، تدریس درس4 هدیه ها
تکلیف: ریاضی: حل کتاب کار تاآخر ص10، ، نوشتن گزارش کار آزمایش
 
 
=========================================================================
کلاس 6/1:  پاسخ به سوالات داستان 2درک متن+تدریس شعر سخن+آرایه تشبیه و تضاد،اجتماعی : تدریس درس5،هدیه ها: آزمونک از درس1و2، 
تکلیف :  نگارش : تاآخرص25،علوم: مطالعه فصل4کتاب کار و طراحی 10سوال، اجتماعی: پیش مطالعه درس5، هدیه ها: مطالعه درس2و3 و طراحی 20سوال ، 
 
 
کلاس 6/2: پاسخ به سوالات داستان 2درک متن+تدریس شعر سخن، اجتماعی : تدریس درس5
تکلیف :  علوم: مطالعه فصل4کتاب کار و طراحی 10سوال، نگارش : تاآخرص26 + کتاب کار تا آخر ص4، اجتماعی: پیش مطالعه درس5،