تاریخ و ساعت
سه‌شنبه, ۰۱ اسفند ۱۳۹۶
20 فوريه 2018

   
 
 

تکالیف روزانه 

دوشنبه:  11/30
 پیش دبستان(مسیبی): داستان خوانی و اجرای نمایش- زبان ترمی- ریانه- کاردستی: ساخت صورتک نمایشی- بازی 
 کلاس 1/1 (خانم علیان): روان خوانی نشانه (ع)، نوشتاری ص 113 و 114، ریاضی ص 159
 تکلیف:  جمله سازی با کلمات(ع)، کتاب کار ریاضی شماره 22
 کلاس 1/2( خانم بیاتی): ریاضی: ص 163 و 164-نوشتاری ص 113- روخوانی فارسی
 تکلیف: کتاب کار ریاضی شماره 22
  کلاس 2/1( خانم ذکایی):  تدریس درس 14 فارسی- و واژه آموزی- علوم دوره شد- 
 تکلیف:  رونویسی درس 14- یک ص املای 10 خطی به صورت جمله از دروس 13 و 14- جمع و تفریق های داده شده انجام شود
  کلاس2/2(خانم عصمتی): روان خوانی- تدریس واژه سازی درس 14- علوم کار شد-
 تکلیف: رونویسی درس 14- علوم مطالعه شود-روان خوانی در منزل کار شود- معنی کلمات درس 14 حفظ شود- جمع و تفریق های تکنیکی حل شود
 
 کلاس 3/1( خانم زینلی) : ادامه تدریس فصل 6 ریاضی- تدریس هدیه ها- انجام کتاب آزمایشگاه
 تکلیف:  کتاب کار علوم درس 12+کتاب کار ریاضی ص 102 تا 105+ رونویسی درس 14
 کلاس3/2( خانم جهانی تابش): ریاضی: ص 110 و 111انجام شد- علوم: تکمیل سوالات درس 12- کار گروهی علوم- نگارش درس 13 کامل شد
 تکلیف:  سوالات داده شده انجام شود- کتاب کار ریاضی ص 109 انجام شود- کتاب کار علوم مطالعه شود- رونویسی شعر وطن
 کلاس3/3(خانم برومند): ریاضی: ص 111 و 112کتاب درسی انجام شد- علوم: ادامه تدریس درس 12- 
  تکلیف:  کتاب کار ریاضی سوال 81 تا 95-ده جمع فرآیندی +10 تفریق فرآیندی+10 جمع تکنیکی با شکل +10 تفریق تکنیکی با شکل - یک بار رونویسی از ایران آباد
 کلاس4/1( خانم فتوحی): نگارش درس 14 انجام شد- علوم تدریس شد- ریاضی: تمرین از مبحث عمود و موازی
 تکلیف:  علوم مطالعه شود- از مباحث علوم 10 سوال طرح و پاسخ داده شود- هدیه ها پرسیده می شود و اجتماعی پرسیده می شود
 کلاس 4/2( خانم برومند فر):  ریاضی: ص 136 و 137 تدریس و تمارین حل شد- فارسی: تدریس درس 15- 
  تکلیف:  نوشتاری درس 15 انجام شود- از علوم (کتاب و خیلی سبز) 20 سوال طرح و پاسخ داده شود- اجتماعی درس 18 مطالعه شود- علوم دقیق مطالعه شود
  کلاس 4/3( خانم احمدی):  ریاضی: ادامه درس چهار ضلعی ها و حل تمرین- علوم: خیلی سبز انجام شد- 
تکلیف:  خیلی سبز علوم ص 104 تا 108 انجام شود- با کلمات مهم درس 14 جمله سازی شود- علوم دقیق مطالعه شود
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی) : مبحث محیط دایره بررسی شد- خیلی سبز علوم بررسی شد- کتاب کار ریاضی مبحث اعشار بررسی شد
  تکلیف :  بررسی هدیه های آسمان از درس 11 تا 15- علوم دقیق مطالعه شود- 5ضرب اعشاری،5 جمع اعشار، 5 تفریقق اعشار و 3 نمونه از مساحت ذوزنقه نوشته و حل شود
  کلاس5/2( خانم سعیدی):  ریاضی: مرور مبحث اشکال هندسی- بررسی علوم خیلی سبز- کتاب کار ریاضی مبحث اعشار بررسی شد- نوشتاری درس 13- تدریس درس 14 هدیه
تکلیف: علوم دقیق مطالعه شود-5 ضرب اعشار،5 جمع اعشاری، 5 تفریق اعشاری، 3نمونه تمرین از مساحت ذوزنقه نوشته و حل شود
 کلاس 6/1:   کنفرانس درباره ی قشم- بررسی سوالات هدیه
  تکلیف: ریاضی ص 160و 162 تا 166-علوم دقیق مطالعه شود(کتاب و خیلی سبز)
  کلاس 6/2: نوشتاری درس 12 بررسی شد- تدریس شعر شیرخدا و حکایت عمر گران مایه+ کتاب خوانی+ حل تمارین درصد و جزوه نویسی
  تکلیف: خیلی سبز فارسی تا آخر ص 87- ریاضی ص 160و 162 تا 166- علوم دقیق مطالعه شود( کتاب درسی و خیلی سبز)