تاریخ و ساعت
جمعه, ۲۹ تیر ۱۳۹۷
20 ژوئيه 2018

   
 
 

تکالیف روزانه 

سه  شنبه :2/25 
 پیش دبستان(مسیبی): واحد کار پرورشی: سوره حمد- زبان ترمی- نوشتاری: پرکردن خط چین ها-بازی گروهی
 کلاس 1/1:(خانم علیان): روان خوانی دوره ای- داستان خوانی
 تکلیف:   جمله سازی
 کلاس 1/2( خانم بیاتی): رونویسی- تمرین ریاضی- املا پای تخته ای
 تکلیف:  --------
  کلاس 2/1( خانم ذکایی): حل تمرین ریاضی- املا نویسی- روان خوانی
 تکلیف:  داستان نویسی با کلمات داده شده- روان خوانی از 5 درس اول در منزل 
  کلاس2/2(خانم عصمتی): روان خوانی- تمرین ریاضی- املا دوره ای- 
تکلیف:  داستان نویسی با کلمات داده شده- روان خوانی داستان الاغ و گاو در منزل
 کلاس 3/1( خانم زینلی) : دوره ریاضی- تمرین برنامه های جشن- املا حفظی
 تکلیف: ضرب ها انجام شود- زیر فعل های درس 1 تا 7 خط کشیده شود
 کلاس3/2( خانم جهانی تابش):  ریاضی: مبحث ضرب و تقسیم دو رقمی- تمرین برنامه های جشن
 تکلیف:  ------------
 کلاس3/3(خانم برومند): دوره ریاضی مبحث کسر روی محور- تمرین برنامه های جشن- بررسی کتاب کار علوم درس 14- 
  تکلیف: کتاب کار ریاضی سوال 80 تا 92
 کلاس4/1( خانم فتوحی):  املا- داستان خوانی- تمرین برنامه جشن
 تکلیف: تمرین برنامه جشن
 کلاس 4/2( خانم برومند فر): مرور اجتماعی- نوشتن یک متن از خاطرات سال تحصیلی- تشکر از پدرو مادر
  تکلیف: خاطره نویسی- 
  کلاس 4/3( خانم احمدی): تکمیل بررسی ماهنامه- ساخت کاردستی- داستان خوانی- 
تکلیف: تمرین برنامه های جشن
 کلاس5/1( خانم حاجی عزیزی) :  جمله نویسی- تمرین ریاضی- 
  تکلیف :  تمرین برنامه های جشن
  کلاس5/2( خانم سعیدی):جمله نویسی- تمرین ریاضی- 
تکلیف: تمرین برنامه های جشن
 کلاس 6/1:بررسی برگه نمونه سوال املا-ارزیابی مجدد بخوانیم و نوشتاری- تمرین برنامه های جشن
  تکلیف:  -----------------
  کلاس 6/2: بررسی برگه نمونه سوال املا-ارزیابی مجدد بخوانیم و نوشتاری- تمرین برنامه های جشن
  تکلیف: -------------------------
-