پرورشی
   
 
 

مراسم و بزرگداشتها

مراسم و بزرگداشت های هماهنگ در طول سال تحصیلی 98-97

روز

تاریخ

پایه

مناسبت

چهارشنبه

97/6/21

پیش دبستانی و اول

جشن شکوفه ها

یکشنبه

97/7/1

همه پایه ها

جشن مهر

دوشنبه

97/7/16

همه پایه ها

جشن روز جهانی کودک

چهارشنبه

97/7/18

پایه اول

جشن قرآن

یکشنبه

97/8/13

همه پایه ها

جشن روز دانش آموز

شنبه

97/9/10

پیش دبستانی

جشن قلم

چهارشنبه

97/9/28

همه پایه ها

جشن یلدا

چهارشنبه

97/11/10

پایه سوم

جشن خودکار

شنبه الی چهارشنبه

97/11/13 الی 97/11/17

همه پایه ها

نمایشگاه کتاب

یکشنبه

97/11/21

همه پایه ها

جشن انقلاب

چهارشنبه

97/12/15

همه پایه ها

جشن نیکوکاری

سه شنبه

97/12/28

همه پایه ها

جشن نوروز

چهارشنبه

98/2/4

پایه سوم

جشن ضرب

چهارشنبه

98/2/18

پایه اول

جشن الفبا

دوشنبه

98/2/30

همه پایه ها

جشن اختتامیه