پرورشی
   
 
 

مراسم و بزرگداشتها

مراسم و بزرگداشت های هماهنگ در طول سال تحصیلی 97-96

روز

تاریخ

پایه

مناسبت

یکشنبه

96/6/29

پیش دبستانی و اول

جشن شکوفه ها

شنبه

96/7/1

همه پایه ها

جشن مهر

چهارشنبه

96/7/5

همه پایه ها

عزاداری و پخش نذری

یکشنبه

96/7/16

همه پایه ها

جشن روز جهانی کودک

چهارشنبه

96/7/19

پایه اول

جشن قرآن

شنبه

96/8/13

همه پایه ها

جشن روز دانش آموز

چهارشنبه

96/9/1

پیش دبستانی

جشن قلم

چهارشنبه

96/9/29

همه پایه ها

جشن یلدا

دوشنبه

96/11/2

پایه سوم

جشن خودکار

شنبه

96/11/14

همه پایه ها

نمایشگاه کتاب

شنبه

96/11/21

همه پایه ها

جشن انقلاب

چهارشنبه

96/12/16

همه پایه ها

جشن نیکوکاری

سه شنبه

96/12/22

همه پایه ها

جشن نوروز

چهارشنبه

97/2/5

پایه سوم

جشن ضرب

چهارشنبه

97/2/19

پایه اول

جشن الفبا

یکشنبه

97/2/30

پیش دبستان تا سوم

جشن اختتامیه

دوشنبه

97/2/31

چهارم تا ششم

جشن اختتامیه