برنامه ی غذایی مهر ماه97

 

صبحانه

میان وعده اول

میان وعده دوم

ناهار

میان وعده سوم

شنبه

7/7

 

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+چای+

شیر

تخم مرغ

سبزیجات:

(هویج،سیب)

نان و پوره سیب زمینی

نان و ماست چکیده

عدس پلو + سالاد

نان و حلوا

پاپ کورن+ کشمش

یکشنبه

7/8

 

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

عدسی

چای و شیر

سبزیجات:

(هویج، سیب )

نان و عدسی

نان وحلوا
   زرشک پلو با مرغ+سالاد
 
نان وماست چکیده
مسقطی+کشمش

دوشنبه

7/9

 

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

لوبیا

چای و شیر

سبزیجات:

(هویج، سیب )

نان ولوبیا

نان وماست چکیده

خورشت لوبیا+سالاد
 

نان و حلوا

شیرینی+ چای+کشمش

سه‌شنبه

7/10

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

عدسی

چای و شیر

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

نان و عدسی

 

نان و حلوا

 خوراک مرغ
  سالاد
 

نان و ماست چکیده

پاپ کورن+کشمش

چهارشنبه

 

7/11

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

لوبیا

چای و شیر

 

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

نان و لوبیا

نان و ماست چکیده

خورشت قیمه +سالاد
نان و حلوا
کشمش+مسقطی