برنامه ی غذایی اذرماه97

 

صبحانه

میان وعده اول

میان وعده دوم

ناهار

میان وعده سوم

شنبه

9/24

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+چای+

شیر

عدسی

سبزیجات:

(هویج،سیب)

نان وعدسی

شلغم

نان و پوره

ماکارونی
سالاد

نان و ماست

 

یکشنبه

9/25

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+چای+

شیر+لوبیا

سبزیجات:

هویج+سیب

نان و لوبیا

لبو

نان و حلوا
خورشت قیمه
سالاد
 
نان و ماست چکیده
مسقطی

دوشنبه

9/26

نان و پنیر و خیار و گوجه، کره و مربا

عدسی

چای و شیر

سبزیجات:

(هویج، سیب )

پوره سیب زمینی

نان و عدسی -شلغم

نان وپوره سیب زمینی

 

کو کو سبزی+آش جو
 
کاهو+گوجه+خیارشور

نان و حلوا

 

سه‌شنبه

9/27

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا

لوبیا

چای و شیر

 
سبزیجات:
(هویج و سیب)
نان و لوبیا
لبو

نان و ماست چکیده

زرشک پلو با مرغ
سالاد
نان و حلوا
 

چهارشنبه

9/28

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای+شیر

سوپ

 

سبزیجات:
(هویج و سیب)
نان و سوپ
شلغم

کیک

قورمه سبزی
سالاد
 
نان و حلوا
مسقطی+کیک