برنامه ی غذایی  اردیبهشت ماه98

 

صبحانه

میان وعده اول

میان وعده دوم

ناهار

میان وعده سوم

شنبه

2/28

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای+شیرکاکائو

لوبیا

سبزیجات:

(هویج و سیب)

نان و لوبیا

 

نان و پوره

 

ماکارونی

سالاد

 

مسقطی

یکشنبه

2/29

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+چای+

شیرکاکائو

عدسی

سبزیجات(هویج و سیب)

نان و عدسی

 

 

نان و حلوا

زرشک پلو با مرغ و سیب زمینی سرخ شده

سالاد

 

نان و ماست

دوشنبه

2/30

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای و شیرکاکائو

لوبیا

سبزیجات:

(هویج و سیب)

نان و حلوا

 

نان و ماست

 

استانبولی پلو

سالاد

نان و حلوا -

سه‌شنبه

2/31

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای و شیر

عدسی

سبزیجات:

(هویج و سیب)

عدسی+نان

 

نان و ماست

 

 

 

چهارشنبه

3/1

 

 

 

 

 

 

جدول غذایی