برنامه ی غذایی اسفند ماه97

 

صبحانه

میان وعده اول

میان وعده دوم

ناهار

میان وعده سوم

شنبه

12/25

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای+شیر

عدسی

سبزیجات:

(هویج و سیب)

نان و عدسی

 

نان و پوره

 

ماکارونی

سالاد

 

مسقطی

یکشنبه

12/26

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای و شیر

لوبیا

سبزیجات:

(هویج و سیب)

نان و لوبیا

 

 

نان و حلوا

لوبیا پلو

سالاد

 

نان وماست

دوشنبه

12/27

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای و شیر+

آش

سبزیجات:

(هویج و سیب)

پوره

 

آش

 

عدس پلو

سالاد

نان و حلوا -

سه‌شنبه

 

نان+پنیر+خیار+گوجه+کره+مربا+

چای و شیر

عدسی

سبزیجات:

(هویج و سیب)

نان و عدسی

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول غذایی