پرورشی
   
 
 

* سوالات سری هشتم مسابقات مجلات رشد *

پایه پیش دبستانی

1-پسر گلم یک روز قشنگ در اردیبهشت ماه را بکش.

 

پایه اول

1-پسرگلم با دفتر یادداشت سیمی ات یک پروانه زیبا درست کن.

 

پایه دوم

1-روز معلم چه روزی است؟

2-جغدها چند نوع هستند و کوچکترین نوع آنها چه نام دارد؟

3-خط سیاهی که از گوشه چشمهای یوزپلنگ تا کنار دهانش کشیده شده است چه نقشی در بدن یوزپلنگ ایفا می کند؟

 

پایه سوم

1-چهارمین امام ما چه نام دارد و نام کتاب با ارزش ایشان چه می باشد؟

2-پسر گلم با جعبه های کوچک دور انداختنی، مقوای رنگی، کاغذ کادو و قیچی و ... یک منظره زیبا درست کن.

3- خط سیاهی که از گوشه چشمهای یوزپلنگ تا کنار دهانش کشیده شده است چه نقشی در بدن یوزپلنگ ایفا می کند؟

4-نام کوچکترین و بزرگترین جغدها چه نام دارد؟

 

پایه چهارم

1-روز معلم چه روزی می باشد؟

2-نام موجودی را که از خود نور تولید می کند را نام ببرید.

3-گیاهان چگونه از نور استفاده می کنند؟

4-مسافران فضایی از صفحه خورشیدی چه استفاده هایی می کنند؟

5-طول عمر موش های خانگی چند سال می باشد؟

 

پایه پنجم

1-ولادت حضرت قائم (عج) چه روزی می باشد؟

2-چرخه آب را تعریف کنید.

3-چند نمونه از کارهایی که قدرت نور انجام می دهد را نام ببرید.

4-در زبان عربی به کاروان و کاروان سرا چه می گویند؟

5-وظیفه ی ماهواره موقعیت یاب جهانی (GPS) چه می باشد؟

 

پایه ششم

1-روز کار و کارگر چه روزی است؟

2-وظیفه ماهواره مخابراتی چه می باشد؟

3-ویژگی های موشهای وحشی را به صورت اختصار بیان کنید.

4-به کدام شاعر لقب (خلاق المعانی) را داده اند؟

5- کاخ گلستان در کدام شهر قرار دارد و بنای کدام عهد می باشد؟

6-وظیفه یک کاوشگر در فضا چه می باشد؟

=======================================

* اســامی برنــدگان ســری هفتم مســابقات مجــلات رشــد *

ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز کلاس ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز کلاس
1 رادمهر رودگر پیش 4 یوحنا رباطی 3/3
2 کیاوش صفائی مقدم پیش 5 امیررضا یوسفی 5/2
3 سامی جعفرزاده پیش 6 آریا منهوبی 6/2
 
=======================================