پرورشی
   
 
 

* سـوالات ســری پنــجم مســابقات مجــلات رشــد *

پایه پیش دبستانی

1-پسر گلم با نقاشی های زیبای خود یک روز برفی و بارانی بکش.

 

پایه اول

1-پسر گلم اگر می خواهی یک خانواده ی پنگوئنی درست کنی دست به کارشو و با مقوا کاردستی پنگوئن درست کن.

 

پایه دوم

1-روز پرستار چه روزی است و چرا به این نام معروف شده است؟

2-روز پیروزی انقلاب اسلامی در چه تاریخی می باشد و چرا به این نام معروف شده است؟

3- مرغ حق چه نوع پرنده ای است و چه ویژگی هایی دارد؟

 

پایه سوم

1-حشره شبیه برگ چه نام دارد و چه ویژگی هایی دارد؟

2-روز 22 بهمن چه روزی می باشد؟

3-پسر گلم با وسیله های زیر یک کاردستی جعبه در جعبه درست کن، 2 جعبه همانند و در دو اندازه ، انواع مقوا های رنگی ، کاغذ رنگی ، کاغذ کادو، قیچی، چسب و ماژیک.

 

پایه چهارم

1-روز 12 بهمن چه روزی است و چرا به این نام معروف شده است؟

2-اولین حیوانی که بخاطر گوشتش نگه داری و پرورش داده شد چه نام داشت؟

3-از چند سال پیش انسان ها شروع به کشت برنج کردند و مزارع برنج چه نام دارند؟

4- آسیاب چه نوع وسیله ای است؟

5-کدام ماهی در دریاهای عمیق زندگی می کند و با نقاط نورانی بدنش اطراف را روشن می کند؟

 

پایه پنجم

1-روز نیروی هوایی چه روزی می باشد؟

2-کشاورزی ابتدا در کجا به وجود آمد؟

3-در قدیم در مناطقی که رودخانه وجود نداشت مردم چه عملی را انجام می دادند؟

4-یکی از عظیم ترین پستانداران روی کره ی زمین چه نام دارد و یکی از گونه های آن را نام ببرید.

5-بزرگترین ماهی دریای خزر چه نام دارد؟

6-درنای سیبری چه نوع حیوانی است و چه ویژگی هایی دارد؟ به صورت اختصار بیان کنید.

 

پایه ششم

1-روز 22 بهمن چه روزی می باشد و چرا به این نام معروف شده است؟

2-روز پرستار چه روزی می باشد و چرا به این نام معروف شده است؟

3-قدمت استفاده از داس ها به چند سال پیش برمی گردد و اولین بار در کجا کشف شدند؟

4-مشخصات شهر شوشتر را بیان کرده و انواع سازه های آبی آنرا نام ببرید.

5-ویژگی های لاک پشت های گوش قرمز را به صورت خلاصه بنویسید.

6-بزرگترین ماهی شکارچی چه نام دارد و طول و وزن آن چقدر است؟

 

=======================================

* اســامی برنــدگان ســری چهارم مســابقات مجــلات رشــد *

ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز کلاس ردیف نام و نام خانوادگی دانش آموز کلاس
1 بردیا لشگری 2/1 4 آرمان اسلامی 4/2
2 یوحنا رباطی 3/3 5 آرتین نوری 4/3
3 شایان ندیری 3/3 6 آریا منهوبی 6/2
 
=======================================