فعالیت های فوق برنامه
   
     
 
     
کتابخانه
 
 از مهمترین فعالیتهای موثر در تقویت ذهن و روح توامان با یکدیگر، خواندن کتاب و فعالیتهای کتابخوانی می‌باشد.
فعالیتهای کتابخوانی از سنین کودکی و نوجوانی در ایجاد حس کنجکاوی و کنکاش جهت پی بردن به حقایق در کنار تقویت انگیزه برای مطالعه بیشتر در سنین بزرگسالی، نقش بسزایی دارد. بنابراین این دسته از فعالیتها می‌بایست از دوران طلایی کودکی آغاز گردد تا در آینده شاهد جامعه‌ای با شهروندانی فرهیخته باشیم.
امروزه در مقابل پیشرفت فناوری در عرصه بازیهای رایانه‌ای و ابزارهای صوتی و تصویری، تلاش برای تشویق کودکان به کتابخوانی، امری مهم و ضروری تلقی می‌شود. 
اهداف مجتمع عماد در فعالیت فوق برنامه کتابخانه، تشویق به کتاب خواندن به صورت مداوم با شیوه‌های نوین می‌باشد. برگزاری مسابقات جمله نویسی درکلاس-داستان‌نویسی - دیدن داستان‌های تصویری- خلاصه‌نویسی- کارت‌خوانی- داستانهای نوشتاری و تقدیر از نویسندگان کوچک، بخشی از فعالیتهای کتابخوانی در این مجموعه می‌باشد.
امید که با این فعالیتها سازنده بخش کوچکی از آینده درخشان فرزندان این مرزو بوم باشیم.