تاریخ و ساعت
 
Wednesday : 06/12/2023

 
     
 
راهنمای پیش ثبت نام کلاس اول  
     
 
تعداد بازدیدکنندگان  
امروز
دیروز
ماه جاری
امسال
مجموع
     
 
     
 
گزارش تصویری از فعالیت های تابستان 96
 
مهارت های زندگی
همکاری
مهارت های زندگی
همکاری
مهارت های زندگی
همکاری
ریاضـی
ارزش پـول
ریاضـی
ارزش پـول
زنگ تفریح در پارک
زنگ تفریح در پارک
زنگ آب بازی
ریاضــی
مبحـث تقـارن
ریاضــی
مبحـث تقـارن
مهــارت های زندگی
آموزش ارتباط موثر با دیگران و رعایت حق نوبت
مهــارت های زندگی
آموزش ارتباط موثر با دیگران و رعایت حق نوبت
قصه خوانی
درست کردن کارت های قصه گویی
ریاضــی (دوم)
تقریب اعداد دو و سه رقمی
ریاضــی (دوم)
تقریب اعداد دو یا سه رقمی
ریاضــی (دوم)
الگویابـی
فارســی (دوم)
مخالف ها
ریاضــی (دوم)
مبحث ساعت
فارسـی (دوم)
تکمیل جملات به کارت های کلمات
فارسـی (دوم)
تکمیل جملات با کارت های کلمات
فارســی (اول)
قصـه گویـی
کارگــاه
درست کردن دستبند و انگشتر با مهره
قصه خوانی
درست کردن کارت های قصه گویی
مهــارت های زندگی
کاشت دانه و مسئولیت پذیری نگهداری از گیاه
مهــارت های زندگی
کاشت دانه و مسئولیت نگهداری از گیاه
کارگــاه
نقاشی از روی مدل
فوتبــــال
ریاضی (اعداد دو رقمی)
شناخت جدول ارزش مکانی
به کمک چوب و کارت های رنگی
فارســی
اجرای نمایش چغندر پر برکت
فارســی
اجرای نمایش چغندر پر برکت
مهارت های زندگي
1)آموزش نكات بهداشتي و مبارزه با ميكروب ها
2)آشنايي با مكان هاي مختلف مدرسه
کارگـاه هنــر
خلاقیـــت
کشیدن شکل با دایره
استخـــر
بازی دومینـــو