تاریخ و ساعت
 
Friday : 09/12/2022

 
     
 
     
 
گزارش تصویری از فعالیت های تابستان 97
 
هنر خلاق
پایه 4و5و6
هنر خلاق
پایه دوم
مشاهیر
پایه دوم
تئــاتــر
پایه دوم
دقت و تمرکز
پایه دوم
دقت و تمرکز
پایه چهارم
آشــپزی
کیک براونی
پایه های 4و5و6
تئــاتــر
اجرای نمایش فریدون و پسران
پایه چهارم
عروســک ســازی
ساخت عروسک پرنده با نمد
پایه پیش و اول
عروســک ســازی
ساخت عروس دریایی با نمد
پایه دوم
عرســک ســازی
ساخت قاب عکس ماشینی
پایه پیش و اول
تئـــاتر
کفگیر خورده به ته دیگ
پایه چهارم
آشــپزی
سالاد نودل تند
پایه های 4و5و6