تاریخ و ساعت
Monday : 27/01/2020

   
 
 

گزارش تصویری از برنامه‌های تابستان 98 
 
بازیهای خلاق
 
 
 
اردوی پارک جوانمردان
 
 
 
 
فوتبال
 
 
 
 
 
آزمایش های جذاب و جالب
 
 
 
 
 
ابزار و مهارت
 
 
 
 
 
اردوی پارک پرواز
 
 
 
 
بازی با PS4
 
 
 
 
 
کارگاه خیاطی
 
 
 
 
 
استخر
 
 
 
 
مهارتهای زندگی 
 
 
 
 
خلاقیت