تاریخ و ساعت
Wednesday : 26/09/2018

   
 
 

 
برنامه های تابستان 93
 
به نام خدا
   تابستان 1393 با تمامی روزهای گرم و زیبای خود به پایان رسید و عزیزانی که در پایگاه تابستانی عماد در خدمتشان بودیم روزهای  بسیار مفید و سرگرم کننده ای را سپری نمودند و خود را آماده حضوری با نشاط برای سال جدید تحصیلی کردند.
    در این صفحه گزارش تصویری از برنامه های تابستان 93 را ملاحظه می فرمایید.