تاریخ و ساعت
 
Friday : 09/12/2022

 
     
 
     
 
 
برنامه های تابستان 93
 
به نام خدا
   تابستان 1393 با تمامی روزهای گرم و زیبای خود به پایان رسید و عزیزانی که در پایگاه تابستانی عماد در خدمتشان بودیم روزهای  بسیار مفید و سرگرم کننده ای را سپری نمودند و خود را آماده حضوری با نشاط برای سال جدید تحصیلی کردند.
    در این صفحه گزارش تصویری از برنامه های تابستان 93 را ملاحظه می فرمایید.